Za osam mjeseci lično ime promijenilo 336 državljana

Najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih polova pokazuju da se na postupak promjene ličnog imena ili prezimena opredijelilo 336 državljana Crne Gore za period od januara do avgusta ove godine. Za postupak, o kojem se odlučuje u roku od 30 dana, potrebno uplatiti 20 eura.

“U prvih osam mjeseci ove godine lično ime ili prezime promijenilo je 336 crnogorskih državljana, dok se u prošloj godini na taj postupak odlučilo 489 građana Crne Gore”, saopšteno je Dnevnim novinama iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a pojašnjavaju da se lično ime ili samo prezime ili samo ime može promijeniti nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa, kao što su usvojenje, utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje, razvod ili poništenje braka, te po zahtjevu crnogorskog državljanina.

Naime, lično ime ili samo prezime ili samo ime punoljetnog lica može se promijeniti na njegov zahtjev, dok se u slučaju maloljetne osobe procedura pokreće na zahtjev njegovog zakonskog zastupnika.

“Pravo na slobodan izbor imena, kako je propisano Zakonom o ličnom imenu, ne smije se ograničiti, osim ako je potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih lica, a lice koje podnosi zahtjev za promjenu ličnog imena je slobodno u izboru ličnog imena, i pritom nije u obavezi da navede razlog podnošenja istog”, saopšteno je iz MUP-a.

Pojašnjavajući procedure za promjenu ličnog imena, iz MUP-a su nam kazali da se zahtjev podnosi organizacionoj jedinici Područnoj jedinici ili Filijali za građanska stanja i lične isprave Ministarstva unutrašnjih poslova, uz dokaz o izvršenoj uplati takse od 20 eura.

“O zahtjevu za promjenu ličnog imena odlučuje se rješenjem u zakonskom roku od 30 dana od dana pokretanja postupka. Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu, podnosilac zahtjeva koji nije zadovoljan rješenjem, može izjaviti žalbu Ministarstvu unutašnjih poslova”, naveli su iz MUP-a.

Ukoliko se desi da promjenu ličnog imena maloljetne osobe zahtijeva jedan roditelj, uz zahtjev je, kažu, potrebno priložiti i saglasnost drugog roditelja.

Za promjenu ličnog imena maloljetnog lica koje je napunilo deset godina, potrebna je njegova saglasnost, ukoliko je ono sposobno da izrazi svoje mišljenje.

Podijeli: