Uprava za dijasporu Crne Gore

UPRAVA ZA DIJASPORU CRNE GORE

Shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 05/12, 25/12, 61/12 i 20/13) Uprava za dijasporu vrši poslove koji se odnose na:

 • očuvanje i njegovanje jezika, kulture i tradicije,
 • afirmaciju i jačanje državnog identiteta i pripadnosti državi Crnoj Gori;
 • uspostavljanje kontakata sa iseljenicima i njihovim organizacijama;
 • podsticanje na organizovanje i umrežavanje pojedinaca i organizacija u dijaspori;
 • uspostavljanje baze podataka o iseljenicima i njihovim organizacijama;
 • jačanje komunikacije, međusobnog informisanja i izdavačke djelatnosti;
 • pomoć u njegovanju i promociji kulturnih vrijednosti Crne Gore u iseljeničkim sredinama;
 • njegovanje istorijskog i kulturnog nasljeđa crnogorskog iseljeništva i pružanje podrške tim istraživanjima;
 • obnovu jezičkih, kulturnih, identitetskih karakteristika iseljeništva kod kojeg su ta obilježja tokom procesa asimilacije izgubljena;
 • unaprjeđivanje privrednog partnerstva sa dijasporom;
 • podsticanje doprinosa iseljenika saradnji Crne Gore sa državama u kojima borave;
 • saradnju u oblasti nauke i obrazovanja;
 • podršku sportskim i drugim aktivnostima;
 • stvaranje sistemskih pogodnosti i olakšica za povratnike;
 • zaštitu statusnih prava i položaja iseljenika iz Crne Gore u državama prijema;
 • podsticanje donatorstva i drugih oblika dobročinstva;
 • jačanje kapaciteta organizacija dijaspore na poslovima javne diplomatije sa ciljem promocije državnih interesa Crne Gore na najvišim nivoima odlučivanja u državi prijema;
 • kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

 

Podijeli: