Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji

Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine u R. Srbiji, registrovan je i počeo je sa radom 2014. godine. Osnovni cilj rada Nacionalnog savjeta je razvoj aktivnosti i servisa/usluga koje će unaprijediti položaj crnogorske nacionalne manjine u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i službene upotrebe jezika.

Kontakt

Adresa: Vrbas, Maršala Tita 87

Telefon: 021/702-521

E-mail: info@mne.rs

nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji

Organizaciona struktura


Predsjednik: 
Dragoljub Malović

Zamjenik predsjednika:
Ljubiša Simović

Predsjednik Izvršnog odbora:
Nikola Muhadinović

Zamjenik predsjednika Izvršnog odbora
Obrad Bogdanović

Članovi Izvršnog odbora:
Milun Čurović
Aleksandar Stevanović
Milan Raonić
Dragan Martinović
Andrijana Radonjić
Potpredsjednici:
Vuk Leković
Rade Bulatović
Silvana Baletić
Blagoje Marković
Predrag Lepović

Članovi Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine

• Dragoljub Malović (1956), Diplomirani organizator sportskih igara, Beograd
• Ljubiša Simović (1958), Diplomirani elektroinženjer, Vrbas
• Silvana Baletić (1968), Sanitarni inženjer, Vrbas
• Nikola Muhadinović (1987), Instruktor saobraćaja, Lovćenac
• Dragan Ivanović (1949), Diplomirani inženjer, Novi Sad
• Andrijana Radonjić (1987), Diplomirani ekonomista, Crepaja
• Rade Bulatović (1967), Elektroinženjer, Subotica
• Vuk Leković (1990), Pravnik, Beograd
• Miljana Rabrenović (1990), Maturant gimnazije, Kruščić
• Aleksandar Stevanović (1986), Master inženjer građevinarstva, Pančevo
• Obrad Bogdanović (1959), Diplomirani ekonomista, Feketić
• Gordana Doknić (1965), Diplomirani ekonomista, Vrbas
• Danilo Jovović (1990), Diplomirani pravnik, Vršac
• Blagoje Marković (1954), Ljekar specijalista, Kula
• Dragana Mihajlović (1962), Profesor razredne nastave, Staro Selo
• Zoran Stanić (1978), Strukovni ekonomista, Pančevo
• Dragan Martinović (1984), Diplomirani inženjer agronomije, Lovćenac
• Jasmina Kaluđerović (1987), Profesor matematike, Zmajevo
• Veselin Martinović (1968), Profesor geografije, Feketić
• Predrag Lepović (1977), Elektrotehničar, Smederevo
• Cveta Roganović (1962), Ljekar specijalista neurolog, Vrbas
• Milun Čurović (1982), Menadžer sporta, Novi Sad
• Milan Raonić (1979), Saobraćajni inženjer, Beograd

 

Praznici Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u R. Srbiji

21. maj – Dan nezavisnosti Crne Gore

13. juli – Dan državnosti Crne Gore

26. oktobar – Dan osnivanja Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji

Dan nezavisnosti se slavi u čast 21. maja 2006. godine kada su građani Crne Gore na istorijskom referendumu obnovili svoju državnu nezavisnost.

Dan državnosti se slavi u čast 13. jula 1878. godine kada su velike sile na Berlinskom kongresu priznale državu Crnu Goru i na 13. jul 1941. godine kada je u Crnoj Gori počeo opštenarodni ustanak protiv fašističkog terora.

Kao dan osnivanja Nacionalnog savjeta se praznuje 26. oktobar kada je 2014. godine u Beogradu, u Skupštini Republike Srbije, na elektorskoj skupštini izabrano dvadeset i tri člana Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine.

SVEČANO OBILJEŽEN DAN NACIONALNOG SAVJETA

 

Podijeli: