Državni simboli Crne Gore

Državni simboli Crne Gore su grb, zastava i himna.

Zastava

Zastava Crne Gore crvene je boje, sa Grbom na sredini i zlatnim obrubom. Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan. Grb na zastavi zauzima 2/3 visine zastave. Središnja tačka Grba poklapa se sa tačkom u kojoj se sijeku dijagonale zas-tave. Širina zlatnog obruba je 1/20 užeg dijela zastave.

simboli Crne Gore

 

Grb

Grb Crne Gore je u obliku zlatnog krunisanog dvoglavog orla, uzdignutih krila u poletu, sa skiptrom u desnoj i šarom u lijevoj kandži na crvenoj osnovi. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenom polju sa plavom pozadinom. Kruna iznad orlovskih glava i skiptar su zlatni sa krstom na vrhu. Šar je plavi sa zlatnim okovom i krstom.

simboli Crne Gore

 

Himna

Oj svijetla majska zoro

Oj svijetla majska zoro, majko naša Crna Goro,
Sinovi smo tvog stijenja i čuvari tvog poštenja.

Volimo vas, brda tvrda, i stravične vaše klance,
Koji nikad ne poznaše sramotnoga ropstva lance.

Dok lovćenskoj našoj misli naša sloga daje krila,
Biće gorda, biće slavna, domovina naša mila.

Rijeka će naših vala, uskačući u dva mora,
Glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora!

 

Dan državnosti Crne Gore

Dan državnosti Crne Gore je Trinaesti jul. Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula.

 

Državni simboli Crne Gore su propisani ZAKONOM O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I  DANU DRŽAVNOSTI CRNE GORE

 

Podijeli: