Za crnogorsko državljanstvo pola miliona eura

Vlada je juče usvojila Informaciju o programu sticanja crnogorskog državljanstva prijemom na osnovu posebnog programa ulaganja i naložila nadležnim institucijama da obave sve neophodne pretpostavke kako bi program mogao početi da se primjenjuje 1. oktobra 2018. godine.

Program ekonomskog državljanstva će biti dostupan za najviše 2.000 najreferentnijih aplikanata iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji i to tokom ograničenog perioda od tri godine. Zainteresovani pojedinci će imati sljedeću opciju: da ulože 250.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u nerazvijenom području Crne Gore ili 450.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u razvijenom području Crne Gore.

Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu do 100.000 eura po podnesenom zahtjevu. Naknada će biti usmjerena u poseban fond za razvoj nerazvijenih područja. Programom će upravljati posebna Vladina agencija koja će angažovati unaprijed odobrene marketing agente. Marketing agenti će biti zaduženi za uspješnu promociju ovog programa i privlačenje zainteresovanih investitora. Vlada će takođe angažovati renomirane Due Dilligence agente specijalizovane za provjeru zainteresovanih aplikanata kao i neku od renomiranih revizorskih kuća / pravnih savjetnika da obavlja sve ostale potrebne provjere zainteresovanih kandidata.

Ovaj novi program je dio neprekidnih napora Vlade da privuče neposredna strana ulaganja. Vlada očekuje da će ovaj program dovesti do povećanja privrednih aktivnosti i kretanja kapitala.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom. Izmjenjenom Odlukom je propisano da će kriterijume, način i postupak izbora aplikanata predložiti organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma i to u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

M.D.

Podijeli: