Uskoro Njemački kulturni centar u Podgorici

“Stekli smo utisak da bi Njemačka, s obzirom na ekonomsku moć i na politički značaj, da ne govorimo o kulturno-istorijskom aspektu, što se tiče Glavnog grada i Crne Gore mogla igrati još vidljiviju ulogu. S tim u vezi, raspitivao sam se o mogućnosti otvaranja Gete instituta u Podgorici, tada mi je objašnjeno da je naša država mala za tako nešto, ali bilo koji korak u tom pravcu za nas bi bio veliki“, saopštio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković na sastanku sa Frankom Baumannom, direktor instituta i Odeljenja za kulturne programe u Beogradu, koji je zadužen i za Crnu Goru i atašeom za kulturu u Ambasadi SR Njemačke gospođom Ursulom Rommerskirchen.

Gradonačelnik je iskazao zadovoljstvo činjenicom da njemačka Ambasada i Grad veoma uspješno sarađuju duži niz godina i da su nedavno vrlo uspješno realizovali Dan Njemačke, koji je bio veoma posjećen.

“Tada smo kazali da se nadamo da će ovaj događaj postati strandardni dio kulturne ponude Podgorice, za koju inače imamo namjeru da učinimo atraktivnijom, a na liniji priče o internacionalizaciji i evropeizaciji Podgorice“, istakao je Vuković.

“Naša uloga i zadatak je, prije svega, širenje njemačkog jezika i međunardona kulturna razmjena. Ja sam na čelu Geteovog instituta u Srbiji, koji je zadužen i za Srbiju i Crnu Goru i smatram  da taj sistem podjele nadležnosti nije dobar. Crna Gora je nezavisna država i u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore EU smatram da ne bi bilo loše da Gete institut bude prisutan u Crnoj Gori. Naravno, tema otvaranja Instututa se razmatra na nekoliko nivoa, prije svega sa vašim Ministarstvom vanjskih poslova i sa Ministarstvom kulture, ali smatramo da je Grad prvi partner za razgovor na tu temu, jer moramo voditi računa i o lokaciji i o međunarodnoj kulturnoj sardnji i zato je današnji razgovor koji vodim sa vama prvi zvanični razgovor na tu temu“, istakao je Baumann.

Ističući da se radi o izvanrednoj inicijativi, Gradonačelnik je istako da je nakon ove posjete ohrabren i da pretpostavlja da bi otvaranje ovakvog kulturnog centra predstavljao prvi korak ka otvaranju Gete instituta u Podgorici.

“Ono što je najvažnije, osim interesa Grada koji je očigledan, jeste postojanje interesovanja za učenje njemačkog jezika i mislim da je i Dan Njemačke pokazao koliko je to interesovanje ne samo u Podgorici, nego širom Crne Gore, budui da je njemački jezik sve popularniji, jer pruža široke mogućnosti“, istakao je Vuković.

On je dodao da bi, zbog svega onoga što Njemačka simbolizuje u političkom, ekonomskom smislu, kulturološki, civilizacijski, bio zadovoljan kao gradonačelnik da vidi jednu ovakvu instituciju u Gradu i nemamo izgovor u tom smislu, imajući u vidu da već postoje mnogi slični isntituti zemalja koje igraju značajnu ulogu na međunarodnom planu.

“Glavni grad priprema projekat koji je u domenu wall arta, odnosno zidne umjetnosti koja je prilagođena javnom prostoru i planiramo u narednih godinu dana da kroz izradu murala na vidljivim mjestima odamo poštovanje za ono što su umjetničke tradicije, prije svega XX viijeka, a vezano za najznačajnije umjetničke pravce. Počeli bismo sa bauhausom, tako da to može da bude šansa i za Gete institut i za Ambasadu da nam pomogu i u tom smislu se pridruže da zajendo slavimo ono što je ukupna njemačko kulturno nasljeđe i ono što je njemački uticaj na globalnu kulturu u cjelini“, zaključio je Vuković.

“Naravno kada je tema bauhaus kod nas ćete u Gete institutu naići na otvorena vrata, i upravo u Beogradu pripremamo izložbu u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom, tako da tu izložbu možemo pokazati i u Podgorici. Ova izložba pokazuje uticaje bauhausa na arhitekturu i na nasljeđe na Balkanu“, zaklučio je Baumann.

Sagovornici su se saglasili da će odmah krenuti da stvaraju pretpostavke za otvaranje kulturnog centra i realizaciju pomenute izložbe i izrazili zadovoljstvo što su se već na prvom sastanku preduzele određene operativne mjere u tom smislu.

Podijeli: