Univerzitet i studenti da zajedno traže rješenja na brojne izazove

Povodom 4. aprila – Dana studenata, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i predsjednica Upravnog odbora UCG prof. dr Rajka Glušica sastali su se danas sa predstavnicima Studentskog parlamenta UCG, u Rektoratu. Pozvali su studente da budu proaktivni u obezbjeđivanju visokih studentskih standarda, analitički i kritički nastrojeni, da ukazuju na aktuelne probleme studenata, te da se u saradnji sa upravom Univerziteta suočavaju sa izazovima i izbore za svoja prava.

Foto: RTCG

Predstavnici SPUCG, predsjednik Saša Roćen, student povjerenik Aleksandar Šipčić i student ombudsman Milena Šekularac, ukazali su na određena važna pitanja za studentsku populaciju, koja su nastojali da regulišu u komunikaciji sa nadležnim institucijama. Među ključnim izazovima su smanjenje procenta nezaposlenih visokoškolaca, povećanje iznosa studentskog kredita, kao i efikasnije regulisanje programa stručnog osposobljavanja i praktične nastave.

Kako se navodi u saoštenju UCG, posebno je bilo riječi o potrebi za fleksibilnijim modelom studiranja, u odnosu na postojeći uniformisani model, koji bi u pojedinim oblastima bio bolje usaglašen sa potrebama tržišta rada. Takođe, u skladu sa povećanim interesovanjem za master studije, istaknuta je potreba za dodatnim oblikovanjem i izoštravanjem kriterijuma na ovom nivou studija, kako bi dodatno doprinijeli kvalitetu i ozbiljnosti istih. Ujedno, zajednička težnja svih učesnika u nastavnom procesu je da se u najskorije vrijeme, ukoliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija u zemlji, vratimo u potpunosti na nastavu u okviru učionica, amfiteatara i laboratorija.

Na sastanku se govorilo i o fenomenu hiperprodukcije diploma, posebno u kontekstu povećanog broja diploma iz regiona.

„Kada je riječ o hiperprodukciji diploma, najprije je potrebno definisati na šta se konkretno odnosi ovaj pojam. Postavlja se pitanje da li je riječ o broju diploma koje se stiču na našem univerzitetu, ili govorimo o kompletnom obrazovnom sistemu u Crnoj Gori, ili čak o problemu nostrifikacije diploma sa univerziteta u regionu. Sa svoje strane, Univerzitet Crne Gore nastoji da tokom vremena održi zavidan nivo kvaliteta studija, dok su kriterijumi prolaznosti studenata često i prilično visoki, što se evidentno odražava i na procentualno mali broj studenata (u odnosu na broj upisanih) koji u propisanom roku završavaju studije. Što se tiče povećanog broja diploma koje se stiču na univerzitetima u regionu, potencijalno rješenje može biti u kreiranju kvalitetnijih procedura i kriterijuma za nostrifikaciju ovih diploma“, kazao je Božović, na sastanku na kojem su diskusiji doprinijeli i prorektor za nastavu prof. dr Veselin Mićanović i prorektorica za nauku prof. dr Irena Orović.

Božović je ukazao da je u prethodnom periodu preduzeto više koraka za poboljšavanje nastave i studentskog standarda. Ukinute su školarine saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija, dok su školarine na doktorskim studijama značajno smanjene.

Na Univerzitetu Crne Gore, više od 2,5 miliona eura predviđeno je za osavremenjavanje fakulteta, i to za: izgradnju kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju (900,200 eura), dogradnju Arhitektonskog fakulteta (100.000 eura), izgradnju Filološkog fakulteta u Nikšiću (700.000€), uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta (100.000), rekonstrukciju toplane UCG(370.200€) i rekonstrukciju objekta tehničkih fakulteta UCG (350.200€). U univerzitetski park u Podgorici, investiranje, koje je uglavnom obezbijeđeno iz donacija, dostiće ukupnu vrijednost od 150.000 eura.

„I ove godine će biti organizovan elektronski upis, koji je prošle godine bio uspješno realizovan pilot projekat u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, dok je za novu generaciju brucoša predviđena i UCG brendirana Evropska omladinska kartica, uz koju mogu imati više od 270 popusta u Crnoj Gori i Evropi. Kada je riječ o karijernom razvoju studenata, omogućen je besplatan login na Jobiri platformi za nalaženje posla, koja podučava studente, sa već ponuđenim templejtima, kako da se u najboljem svijetlu predstave poslodavcima, kroz CV, motivaciono pismo i usmenu prezentaciju“, napominju na UCG.

Podijeli: