Unesko odobrio još jedan projekat iz Crne Gore u okviru Programa participacije

Generalna direktorica Uneska, Odri Azule odobrila je još jedan projekat iz Crne Gore u okviru Programa participacije za period 2020-2021. Riječ je o projektu „Osnaživanje mladih za rezervate programa Čovjek i biosfera“, koji je kandidovala NVO „Program za zaštitu životne sredine“.

Projekat je odobren na osnovu prethodno obavljenje predselekcije Crnogorske nacionalne komisije za Unesko, a za njegovu realizaciju opredijeljen je budžet od 25.000 američkih dolara.

U okviru pomenutog Programa participacije, ranije su odobrena još dva projekta, i to: „Nova normalnost: novo sagledavanje, promišljanje i remodelovanje uloge umjetnosti i kulture nakon Covida 19” Međunarodnog festivala KotorArt i „Mediji za kulturu: Mediji za kulturnu baštinu i održivi turizam – strategija oporavka” kandidovan od strane Fos Media. Crnogorska nacionalna komisija za Unesko, u skladu sa obavezama u pogledu realizacije konkursa za Program participacije, prijavila je četiri projekata koji su zadovoljili kriterijume propisane od strane Uneska za ciklus 2020-2021.

Projekat NVO „Program za zaštitu životne sredine“ fokusiraće se na niz aktivnosti, a trebalo bi da rezultira jačanjem kapaciteta i stvaranjem uslova za proglašenje prekograničnog rezervata biosfere basena rijeke Bojane u okviru programa „Čovjek i biosfera“, sa posebnim aktivnostima koje će uključiti i mlade, što će uticati i na saniranje posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19.

Crnogorska nacionalna komisije za Unesko blagovremeno će obavijestiti realizatore projekata o daljim smjernicama i administrativnim koracima koje je potrebno sprovesti kako bi počela realizacija aktivnosti.

Podijeli: