U maju otvaranje prvog javnog akvarijuma

Otvaranje Akvarijuma Boka očekuje se krajem maja ove godine, saopštio je direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore Mirko Đurović.

Prema njegovim riječima, koncept Akvarijuma je izgrađen prošle godine, i uklopljen je u postojeći prizemni prostor Instituta za bilogiju mora.

“Akvarijum se nalazi u Palati Radoničić, koja je pod zaštitom spomenika kulture Crne Gore. Rekonstrukcija u ovakvim objektima je izuzetno zahtjevna, kako sa arhitektonsko-građevinskog aspekta tako i sa pravljenja plana za smještaj samih akvarijumskih bazena i prateće tehnike. Nakon više mjeseci planiranja i promišljanja sa izabranim arhitektonskim biroom Enforma d.o.o. iz Kotora došli smo do rješenja koje zadovoljava sve preduslove za očuvanje samo forme zgrade Instituta i pune funkcionalnosti dostupnog prostora. Radi se o površini od 300 m2 koje Institut nije koristio punih 30 godina zbog lošeg stanja samih prostorija i dotrajalosti instalacija. Sada ovom dijelu Instituta dajemo novi “život”, naveo je Đurović.

On navodi da će se prva prostorija sastojati od tri velika bazena, dimenzija 2×3 metra, sa najkarakterističnijim ribama Meditrana i organizmima koji žive uz samu obalu.

Jedan od akvarijuma će biti “splah tank” koji imitira obalnu zonu plime i oseke.

“U drugoj prostoriji biće sedam bazena različitih dimenzija. Najveći, dimenzija 5×2 metra, imaće najkrupnije stanovnike akvarijuma. Planirano je da u njemu budu krnje i pagrovi-stanovnici dubokih voda Jadranskog mora. Treća prostorija je posvećena Bokokotorskom zalivu”, naveo je Đurović.

Jedan od ciljeva akvarijuma je, kako navodi, edukacija naših budućih posjetilaca o flori i fauni Jadranskog mora.

“U tom smislu smatramo za obavezu da najmlađim posjetiocima omogućimo i određeni oblik interakcije sa morskim organizmima. Takozvani “touch tank” koji će biti visine 1,2 metra gdje će djeca moći da dodirnu vodu i osjete blizinu organizama u bazenu”, naveo je Đurović.

Institut za biologiju mora je jedina naučnoistraživačka ustanova koja se bavi zaštitom i proučavanjem Jadranskog mora u Crnoj Gori, tako da sve aktivnosti, kako dodaje, povezane sa naučnim djelovanjem i razvojem.

“Tako je i sa novim segmentom Instituta – Akvarijumom Boka. Naime, ovaj budući prostor sa novom opremom će osim edukativnog značaja, naučnicima u Institutu omogućiti da izvode različite naučne eksperimente “in vivo”, da prate rast i razvoj organizama, interkaciju među vrstama u akvarijumskim uslovima, dakle sve ono što je vrlo teško pratiti u prirodnoj sredini. Smatram da će se kroz naučni rad u Akvarijumu Boka uspješno povezivati sa svim sličnim institucijama na Mediteranu i kroz međusobnu saradnju dovesti do još bolje povezanosti Instituta za biologiju mora i Univerziteta Crne Gore sa naučnom zajednicom Mediteranskog područja”, naveo je Đurović.

Podijeli: