Stranci u Crnu Goru investirali skoro 600 miliona eura

Za prvih devet mjeseci ove godine, neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u našu zemlju iznosio je 218,39 miliona eura, pokazuju novi preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore.

Od stranih investitora u Crnu Goru se ukupno slilo 588,8 miliona eura, ali je konačni iznos manji od prošlogodišnjeg u istom periodu kada je bio 311,62 miliona zbog velikog odliva od čak 370,41 milion eura. Naime, u prva tri kvartala prošle godine, ukupne SDI bile su 409,71 milion, dok je odliv bio samo 98,09 miliona eura. Neto priliv na kraju godine bio je 484,33 miliona eura.

Najveći dio SDI odnosi se na ulaganja nerezidenata, na osnovu kojih je u Crnu Goru ukupno stiglo 569,24 miliona eura. Konkretno, u crnogorska preduzeća i banke investirali su 231,87 miliona eura, 133,57 miliona potiče od prodaje nekretnina u našoj zemlji, dok je interkompanijski dug i dalje na visokom nivou od 203,8 miliona eura.

S druge strane, na osnovu smanjenja kapitala crnogorskih državljana u stranim bankama i preduzećima prihodovano je 10,1 miliona, od prodaje nepokretnosti u inostarnstvu 677.780 eura, a povraćajem domaćeg kapitala u zemlju je ušlo još 8,78 miliona eura.

Najviše SDI pristiglo je iz Italije 77,78 miliona, od čega 32,13 miliona kroz investicije u finansijske i druge privredne kompanije, i čak 45 miliona interkompanijskog duga. Slijede Mađarska sa 56,34 miliona, Turska sa 44,26 miliona i Rusija sa 43,39 miliona ulaganja. Među zemljama regiona, dominatne su investicije iz Srbije, koje ukupno iznose 27 miliona eura, od kojih 10,6 miliona se odnosi na prodaju nekretnina, a 8,56 na interkompanijski dug. Sa destinacija van liste od 57 odabranih zemalja, ukupno su stigla 91,74 miliona, od kojih čak 85,91 milion eura kroz ulaganja u ovdašnje banke i kompanije. Negativne su još stavke ostalih poslovnih i drugih usluga čiji su ukupni rashodi 51,8 miliona eura.

Podijeli: