Specijalizacija za skoro 2.500 studenata

Univerzitet Crne Gore raspisaće 20. septembra konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2018/2019. godinu. Mjesta ima za 2.447 studenata, od kojih će njih 1.237 biti na državnom budžetu.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Prorektorica za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović podsjetila je da je Vlada Crne Gore na sjednici od 26. jula, donijela odluku kojom je usvojila predlog Univerziteta u cjelosti.

„Prilikom predlaganja broja studenata, Univerzitet se rukovodio standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će nastaviti specijalističke studije, potrebama za obezbjeđenjem norme časova nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja“, kazala je Perović.

Kako su saopštili iz Rektorata UCG, svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa koji će biti objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me, a studentima će za sva pitanja na raspolaganju biti studentske službe fakulteta.

Podijeli: