Šest naučnika iz Crne Gore na listi najboljih istraživača svijeta

Na Stanfordovoj listi najboljih naučnika svijeta za 2020. godinu našlo se šest crnogorskih naučnika, sa Univerziteta Crne Gore. Tu su prof. dr Ljubiša Stanković, prof. dr Gojko Joksimović, prof. dr Stevo Popović, prof. dr Vladimir Pešić, prof. dr Igor Đurović i prof. Martin Ćalasan.

Pešić, redovni profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, drugi put se našao na ovoj prestižnoj listi najboljih naučnika. On je za Pobjedu kazao da je predstavljati Crnu Goru i Univerzitet Crne Gore ogromno i lično i profesionalno zadovoljstvo.

– I čini me, zaista, ponosnim – kaže Pešić.

Ističe da samo pojavljivanje na ovoj listi predstavlja veliki uspeh, s obzirom da prema podacima UNESKO-a u svijetu postoji preko osam miliona istraživača.

– Ove godine broj naučnika posebno u prirodnim naukama je još veći tako da je konkurencija svake godine sve veća, ali i motiv da se i dalje napreduje. Oblast mojih interesovanja obuhvata fundamentalna istraživanja iz oblasti evolucije, filogenije i izučavanja biodiverziteta. Ova nagrada predstavlja podsticaj za nova naučna otkrića ali i inspiraciju za mlađe kolege koji su moji doktorandi – naveo je profesor.

Veliki je uspjeh, prema njegovim riječima, što se na ovoj listi koja okuplja najbolje naučnike našlo šest naučnika iz Crne Gore.

– Poređenja radi, na rang-listi za 2019. godinu bilo je prisutno 49 naučnika iz Srbije i 47 naučnika iz Hrvatske – istakao je Pešić.

I prof. Ćalasan sa Elektrotehničkog fakulteta rekao je za Pobjedu da je izuzetna čast biti prepozantljivi naučni radnik države Crne Gore i Univerziteta.

– Baviti se naukom, rješavati aktuelne naučne teme, kao što su obnovljivi izvori energije i savremene komponente elektroenergetskih sisrema će biti i moj budući prioritet. ETF je bio i jeste vodeća naučna institucija Crne Gore. Saradnja koju ostvarujemo sa privredom i inostranim naučnim institucijama će da se prepozna i ubuduće kroz ova i slična rangiranja naših naučnih radnika – istakao je Ćalasan.

Stanfordova lista čini dva odsto najboljih svjetskih naučnika koju svake godine daje istoimeni univerzitet. Naučnici sa Univerziteta Stanford napravili su bazu podataka sa preko 100.000 vrhunskih svjetskih naučnika na osnovu standardizovanih naučnih pokazatelja kao što su informacije o citatima, broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi autor, broj citata tih radova… Svi naučnici su svrstani u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti.

Podaci na osnovu kojih je pravljena najnovija rang-lista su preuzeti iz baze SCOPUS na dan 1. avgust 2021. godine i omogućavaju mjerenje naučnog uticaja zaključno sa krajem 2020. godine.

Podijeli: