Saša Jovanović najbolji mentor Crne Gore

Saša Jovanović iz Biznis start up centra Bar dobitnik je priznanja „MENTOR AWARD 2018“, koje se dodjeljuje u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana, Faza 2”, saopšteno je danas iz Ministarstva ekonomije.

Svečana ceremonija je, tim povodom, održana juče u Podgorici, u organizaciji Ministarstva ekonomije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA, a priznanje najboljem mentoru uručio je direktor JICA Balkan kancelarije, Hideja Kobajaši.

Generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Miloš Čelanović, naglasio je da mentoring usluga treba da bude dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima na cijeloj teritoriji Crne Gore.

“A pružaoci mentoring usluga svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima treba da olakšaju sam mentoring proces u onim segmentima u kojima dijagnostifikovanje trenutne situacije u samom preduzeću pokaže njegove trenutne slabosti”, naglasio je Čelanović.

Kobajaši je ukazao da je izbor mentora godine važan događaj u jednoj uspostavljenoj mentorskoj šemi.

“To je prilika za mentore da podjele svoja mentorska iskustva između sebe i izazove sa kojima su se susretali tokom sprovođenja mentorske usluge preduzećima. Ovaj događaj treba da doprinese podizanju motivacije svih mentora, razmjeni iskustava dobre prakse, mentorskog znanja, i alata i tehnika koje svaki mentor koristi u cilju pružanja kvalitetne mentorske usluge”, istakao je Kobajaši.

JICA konsultant i tim lider projekta, Takaši Kimura, rekao je da izgradnja stabilnog i održivog mentorskog sistema treba da doprinese uspostavljanju kontinuirane i kvalitetne podrške krajnjim korisnicima.

“Uvjeren sam da će broj mentorskih usluga iz godine u godinu da raste i da će ista biti dostupna svim zainteresovanih preduzećima na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore. Za uspostavljanje takvog sistema, neophodno je da mentori posjeduju specijalizovane vještine i i znanja, koja će nadograditi primjenom standardizovanog sistema mentorstva”, dodao je Kimura.

Direktorica sektora za međunarodnu saradnju Razvojne agencije Srbije, Ana Žegarac, naglasila je važnost kontinuirane institucionalne podrške obezbjeđene od strane Ministarstva ekonomije i JICA, konsultanata i samih mentora u cilju nadogradnje njihovih kapaciteta, kako bi pružili kvalitetnu mentorsku uslugu korisnicima.

“Znanja i vještine mentora su veoma bitne. Ipak, veliki je izazov za mentora ući u preduzeće i na terenu pokazati kako se može uspostaviti standardizovani sistem i pružiti kvalitetna podrška. Preduzeća treba da se što više uključe u promovisanje programa i govore o kvalitetu pružene usluge, jer tako će se na najbolji način predstaviti vrijednosti ovog projekta”, objasnila je Žegarac.

Mentori, predstavnici biznis centara/jedinica lokalne samouprave imali su priliku da podijele svoja iskustva sa terena i izazove sa kojima su se susretali tokom pružanja mentoring usluge preduzećima. Najboljeg mentora birali su sami mentori, kao i žiri sastavljen od predstavnika JICA konsultanskog tima, na osnovu definisanih kriterijama koji se odnose na postupak sprovođenja standardizovanog mentoring procesa, alata i tehnika korišćenih tokom postupka, kao i postignuća koje je preduzeće imalo nakon pružene mentoring usluge.

Svoje iskustvo sa terena sa učesnicima je podijelila i Ljiljana Marković iz Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd, koja je dobitnica prestižnog priznanja MENTOR AWARD 2017.

Tokom događaja uručeni su sertifikati i mentorima koji su prošli obuku za mentore u 2018. godine, kao i OJT trenerima (treneri na radnom mjestu). Sertifikate su uručili JICA konsultanti iz Japana Takaši Kimura, Masaši Takano i Ćine Koga, zajedno sa predstavnicima Ministarstva ekonomije.

Tokom prve faze projekta, oko 30 korisnika u Crnoj Gori izrazilo je zadovoljstvo uslugom mentoringa i ocijenilo da im je ta usluga pomogla da jasnije sagledaju svoje poslovanje, uvide trenutne barijere koje im stoje na putu daljeg rasta i napredovanja, i definišu potencijalne mogućnosti kao buduće pravce razvoja njihovog biznisa.

Podijeli: