Rok za legalizaciju produžiti do 2020.

Zajednica opština traži da se rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju nelegalnih objekata, kojije istekao 16. jula, produži sve do donošenja plana generalne regulacije, koji se očekuje 2020. godine. Pobjedi je iz Zajednice opština rečeno da su to kroz inicijativu zatražili od Ministarstva uređenja prostora i turizma nakon analize stanja nakon godinu od donošenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Predsjednik Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština Nebojša Adžić kaže da u Zajednici smatraju da je taj zakon konceptualno unio niz novina koje su promijenile dosadašnju praksu u ovoj oblasti, sa mnogo pozitivnih rješenja, ali da bi ga valjalo doraditi.

“Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju istekao je 16. jula, ali su u jednom broju opština građani podnosili zahtjeve i po isteku roka. U svim opštinama pojačano je interesovanje vlasnika bespravnih objekata koji nijesu iz određenih razloga predali zahtjeve u zakonskom roku. Kako je krajnji cilj legalizacije da se uredi stanje u prostoru, smatramo opravdanim zahtjeve građana za produženje roka za legalizaciju”, kazao je Adžić.

On pojašnjava da se prijedlog za produženje roka odnosi samo na objekte koji se nalaze na orto-foto snimku koji se radi za potrebe legalizacije, a nikako za eventualne novosagrađene objekte, te kaže da je pokazatelj da se zakonski model legalizacije pokazao dobrim i to što je u prvom roku od devet mjeseci prijavljeno oko 50.000 objekata.

“Kako je predloženo zakonsko rješenje veoma korektno smatrali smo da do dana donošenja plana generalne regulacije treba dati šansu svima koji to nijesu uradili do 16. jula”, objašnjava on.

Kako ističe, smatraju da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata dobar, ali da su navike loše.

“Bilo je krajnje vrijeme da se nešto uradi, jer se novim zakonskim rješenjima ušlo u direktni obračun sa negativnom praksom u oblasti planiranja prostora i izgradnji objekata, čijih smo dalekosežnih posljedica svi svjesni. Jer, prostor je naš najveći resurs, a u Crnoj Gori imamo još dovoljno kvalitetnih i ekskluzivnih ambijenata i cjelina koje vrijedi čuvati”, ističe Adžić.

Podijeli: