Rekonstrukcija jedne topovnjače u patrolni brod završena, na redu druga

Modernizacija i opremanje Mornarice Vojske Crne Gore prioritet je i najveći izazov u 2020. godini za Ministarstvo odbrane. Započeli su je prošle godine rekonstrukcijom raketne topovnjače u patrolni brod, a nastaviće, najavljuju, i u narednom periodu uz pomoć i donacije Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon ulaganja u modernizaciju i opremanje kopnene vojske i vazduhoplovstva na red je stigla Mornarica koja će, kako je ranije kazao ministar odbrane Predrag Bošković, za taj Vladin resor predstavljati i najveći izazov. Sa tom ocjenom saglasan je i komandant Mornarice Vojske Crne Gore kapetan bojnog broda (KBB) Vesko Tomanović, jer je, objašnjava, taj vid vojske najskuplji za opremanje. Na tom putu, kao i do sada, računaju na pomoć i donacije Sjedinjenih Američkih Država.

Crnogorska vojna mornarica trenutno je u jednoj velikoj reorganizaciji, kazao je za Dnevne novine Tomanović i objasnio da su do stupanja nove formacije preduzete neke radnje i mjere koje podrazumijevaju da, kako je objasnio, veliki patrolni brodovi tipa Kotor P-33 i P-34 izlaze iz upotrebe, a da će ih zamijeniti rekonstruisane topovnjače 405 i 406.

“Prva od njih je već rekonstruisana u patrolni brod 105 i njegovu upotrebu u pravom taktičkom smislu očekujemo tokom ove godine i u narednom periodu kao neko prelazno rješenje za period do 10 godina. Uvođenje druge topovnjače 406 u rekonstrukciju i remont očekujemo tokom ove godine”, najavio je Tomanović.

Rekonstrukcija topovnjače 405 u patrolni brod 105 poduhvat je koji se skoro graniči sa nemogućim, jer je, kako je objasnio, čitava rekonstrukcija i nadogradnja broda rađena u vodi.

“Po našem mišljenju to je projekat koji je uspio, ali vrijeme će pokazati i eksploatacija koliko će izdržati i da li smo odradili dobro posao. Na opremanju broda urađeno je mnogo. Ima opremu koja u potpunosti može da zadovolji realizaciju cilja sposobnosti”, ističe Tomanović i dodaje da su im trenutno Sjedinjene Američke Države strateški partner u opremanju.

STIŽU I ČETIRI BRZA ČAMCA

Sjedinjene Američke Države, dodaje, donirale su Mornarici Vojske Crne Gore prošle godine dva gumena čamca sa plastičnim dnom P 5.8 i dva vanbrodska motora.

“Njihova namjena je da prevoze timova koji rade na protivminskom deminiranju, odnosno pretraživanju morskog dna”, objasnio je Tomanović.

U narednom periodu kroz program 333 očekuje se donacija četiri brza čamca od 16 i više metara koji će biti dobro opremljeni i biće, kako je rekao, čamci za trenutno reagovanje.

“Po konceptu upotrebe služiće za zaštitu snaga prilikom posjete stranih brodova zemlji domaćinu, kao i za svaku hitnu intervenciju na moru kada bude potrebno. Koncept upotrebe je već u nacrtu razrađen, ali vjerovatno će biti dopunjen, i na tim čamcima smo predvidjeli da će uvijek postojati jedna posada za hitno reagovanje tako da mogu trenutno da isplove” pojasnio je Tomanović.

On ističe da nijesu samo čamci oprema koja je donirana.

“Donacije su počele 2012. godine i radi se o velikim novčanim, ali i materijalnim donacijama. Riječ je o sonarima za podvodno deminiranje, odnosno za otkrivanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, tj. o čamcima koji su opremljeni uređajima koji mogu to sve da isprate i to je jedan od naših ciljeva sposobnosti razvoj protivminskih ronilaca”, naglasio je Tomanović.

Novi patrolni brodovi se, kaže, ne nabavljaju tako lako, ali radiće i na tome u narednom periodu.

“Da li će to biti za dvije-tri ili pet godina zavisi i od finansijskih mogućnosti i od kretanja na tržištu. Naš cilj je da se veliki patrolni brodovi realizuju u nekom projektu za zamjenu za nove patrolne brodove. To je otvoreno pitanje na kojem se dosta radi i smatram da će se naći neko dobro rješenje, jer ćemo velike patrolne brodove zamijeniti patrolnim brodovima koji će biti opremljeni sredstvima, uređajima i vezom onakvom kakva nama treba za ostvarivanje partnerskog cilja”, smatra Tomanović.

FALE MORNARIČKI OFICIRI

Mornarički kadar je isključivo tehnički vid vojske koji se teško stvara i zadržava zbog, kako je objasnio, velike potražnje za njim na tržištu.

“Imamo deficit mornaričkih oficira, bilo da se radi o navigacijskoj ili mašinskoj struci, ali to je izazov. U narednom petogodišnjem-desetogodišnjem periodu, kroz saradnju sa civilnim institucijama i školovanje našeg kadra na prestižnim vojnim akademijama u Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Americi nadam se da ćemo taj nedostatak svesti na najmanju moguću mjeru”, ističe Tomanović.

Vojska mora, smatra on, školovati pomorski kadar zbog velikog odliva koji nastaje zbog penzionisanja.

“Srijećemo se i sa nekim izazovima kao što je transfer znanja, jer ne stižemo dovoljno brzo, koliko se dešavaju promjene, da prenesemo znanja. I to je izazov koji ostaje na komandama na obučavanju”, kazao je Tomanović i najavio da će ove godine težište biti na obučavanju komandanata brodova i plovnih sastava.

Nakon završetka prestižnih akademija u Evropi i Americi, Mornarica kadetima, ističe, pruža višestruke mogućnosti uprkos specifičnostima u odnosu na ostale vidove vojske.

“Kada stupe u službu moraju u roku od šest mjeseci do godinu da prođu dodatnu obuku, odnosno polože ispit za samostalno obavljanje funkcionalne dužnosti za dužnost koju će da obavljaju bilo da su navigacijski ili mašinski oficiri”, pojasnio je Tomanović.

Nakon položenog ispita i izraženog smisla, kadet se, dodaje, usmjerava u pravcu u kojem ga pretpostavljeni vide.

“Cilj nam je, a smatramo da je i cilj svakog pomorskog oficira da postane komandant broda. To je najljepša dužnost koju čovjek može da radi. Prema tom cilju krene ih dosta, ali mnogi ga ne ostvare zbog nemanja afiniteta prema tome, osjećaja prostora, organizovanosti… Ako uspijemo da kanališemo i od svakih pet koje dobijemo uspješno izvedemo jednog komandanta broda, smatraću da je to uspjeh”, naglašava Tomanović.

USPJEŠNI U BROJNIM VOJNIM VJEŽBAMA

Ponosni su što su bili domaćin više vojnih vježbi. Bili su domaćini interresorna vježbe “Jadran 2019” u akvatorijumu Luke Bar, zajedno sa Mornaricom Slovenije izveli su vježbu “ADRIAN pool” a kao šlag na na torti, ističe, bila je vježba kao što je “ADRION livex”

“Znači jedna mala Mornarica je organizovala, učestvovala i uspješno završila vježbu sigurno jednu od najvećih koju vojska ima. Pored Crne Gore, tu su učestvovale mornarice Slovenije, Hrvatske, Albanije, Italije i Grčke”, kazao je Tomanović.

O kakvoj se vojnoj vježbi radi najbolje govori podatak da je, kako je naglasio, italijanska mornarica na nju uputila najnoviju fregatu čija je vrijednost preko milion dolara.

“Ove godine je Adrion u Sloveniji i to je veliki izazov za nas, jer planiramo da učestvujemo sa patrolnim brodom 105”, najavio je Tomanović i dodao da će vjerovatno i ove godine nastaviti učešće sa Mornaricom Slovenije u vježbi “Adrian pool”, kao i u vježbi Jadran.

DOBRA SARADNJA SA CIVILNIM ŠKOLAMA

Saradnja sa srednjim i pomorskim školama u zemlji je dobra i za sada, kaže, imaju jednog studenta koji je stipendista na Pomorskom fakultetu.

“Smatram da smo trenutno jedina ustanova gdje oni mogu kadar praktično obučavati. Školski brod Jadran je putujuća učionica i radionica za buduće pomorce i mašince. Tu se srijecu sa prvim osnovnim i elementarnim znanjima iz pomorstva, navigacije i mašinstva”, ističe Tomanović.

Iako je na promociji Mornarice i do sada urađeno u narednom periodu se, smatra, mora više raditi na pridobijanju studenata koji su završili pomorske fakultete ili pomorske srednje škole da sebe vide u vojsci.

Teškoće sa kojima se susrijeću na tom polju ogledaju se, kaže, u velikom disbalansu kadra na tržištu, jer se mladi čim završe pomorske ili fakultete mašinske struke brzo ukrcavaju u civilne brodove zbog novčanih primanja koja su u civilnoj i trgovačkoj mornarici sedamosam puta veća nego u ratnoj.

“U narednom periodu moramo i na to računati i naći način da privolimo mladog čovjeka da dođe i ostavari se u vojnoj mornarici. Mladom čovjeku nije sve u novcu. Ima nešto i u čarima poziva, a ono što mogu ostvariti u vojnoj mornarici ne mogu ni u jednoj drugoj. Nama je cilj da ih prepoznamo i da one koji su voljni pridobijemo da rade kod nas”, istakao je Tomanović.

Za sada su, dodaje, zadovoljni i radom vojnika po ugovoru koji su nakon osnovne vojničke obuke započeli službu u vojnoj mornarici u Baru i Tivtu.

“Ako se već neko opredijelio za pomorstvo, on se za to opredijelio iz ljubavi i tu je šansa gdje mi vidimo da će od tih ljudi u narednom periodu biti izabrani najbolji koje mi možemo kroz obuke i kursiranja proizvesti u podoficire, a od nekih mornara po ugovoru koji su na brodu možda će se moći izvući oficirski kadar. Oni prolaze stepenicu po stepenicu i mi ih pratimo od prvog dana da bi smo vidjeli da li taj čovjek stvarno može to da radi i da li zaslužuje, i kako da nađemo način da ga zadržimo ako smo zadovoljni njegovim radom”, kazao je Tomanović.

Podijeli: