Raspisan konkurs za projekat “Energija podvučeno zelenom”

Crnogorski elektrodistributivni sistem u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore koji sprovodi Međunarodni program “Eko-škole”, raspisao je konkurs za projekat iz oblasti zaštite životne sredine “Energija podvučeno zelenom” u kojem mogu učestvovati obrazovno–vaspitne ustanove koje implementiraju Međunarodni program “Eko škole”, odnosno koje su nosioci međunarodnog priznanja “Zelena zastava”, kao i ustanove koje su se prijavile za pilotiranje programa “Eko škole”.

CEDIS kao odgovorna kompanija nastoji da strategiju zaštite životne sredine, koja je jedan od najvećih izazova današnjice, uključi u proces poslovnog planiranja kako bi upravljanje uticajima na okolinu bilo sastavni dio našeg poslovanja. Danas, kada se obilježava 30 godina od donošenja Deklaracije o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, CEDIS želi da pruži podršku tom opredjeljenju. U tom smislu se realizuje projekat “Energija podvučeno zelenom” kojim želimo da utičemo na svijest učenika, nastavnika i zajednice o značaju životne sredine. Naime, obrazovno- vaspitne ustanove će kroz realizaciju projekata omogućiti učenicima da se uključe u rješavanje problema i da daju svoj doprinos poboljšanju životne sredine na nivou na kojem mogu da se vide opipljivi rezultati.

Obrazovno- vaspitne ustanove mogu aplicirati isključivo sa jednim projektom u nekoj od sljedećih oblasti: energija, zaštita životne sredine, biodiverzitet, školsko dvorište, otpad i klimatske promjene, a krajnji rok za prijavu je 20. oktobar 2021. godine. CEDIS Projekat finansira sa 15 hiljada eura, a obrazovno-vaspitna ustanova po projektu može dobiti maksimalan iznos od tri hiljade eura. Komisiju u kojoj su predstvanici CEDIS-a, Zavoda za školstvo, NVO sektroa i Minsitarstva eklogeije, prostornog planiranja i uređenja prostora će odabrati najboje projekte, najkasnije do 21. novembra 2021. godine, vrednujući: inovativnost, uticaj projekta, kvalitet predloga, pristup i metodologiju, povezanost sa kurikulumom, promociju projekta i održivost. Vremenski period za implementaciju projekta je kraj nastavne 2021/2022. godine.

Obrazovno-vaspitne ustanove dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: pr@cedis.me ili putem pošte na adresu: Crnogorski elektrodistributivni sistem sa naznakom za konkurs “Energija podvučeno zelenom”, ulica Ivana Milutinovića broj 12, 81000 Podgorica. Partneri na Projektu „Energija podvučeno zelenom” su Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori (ECOM) i Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) koji sa Zavodom za školstvo realizuju Program „Eko škole“ u Crnoj Gori.

CEDIS je u javnosti prepoznat kao društveno odgovorna kompanija koja svojim aktivnostima podržava, pored zaštite životne sredine i obrazovanja, zdravstvo, kulturu, nauku, sport i socijalnu i dječiju zaštitu.

Podijeli: