Ptice Crne Gore

Crnoj Gori je do sad registrovano 348 vrsta ptica (od 533 vrste dosad registrovane u Evropi ili 65% evropske ornitofaune), uključujući iTurnix sylvaticus, čije je pojavljivanje ostalo sumnjivo. Takođe, prisutnost (na primjer: Fulmarus glacialis) i statusi pojedinih vrsta (na primjer: Carpodacus erythrinus) su određeni na osnovu nalaza autora, a koji još nijesu publikovani.

Od ukupnog broja do sad registrovanih vrsta, 213 vrsta pripada sigurnim gnjezdaricama, sedam vrsta su moguće gnjezdarice, dok se 10 smatra iščezlim, kakav je, na primjer, Aegypius monachus. 106 vrsta se smatra rezidentnim (stanaricama) tj. vrstama koje u Crnoj Gori provode sve svoje životne cikluse. Ovaj broj uključuje i dvije vrste koje su unešene (fazan i čukara). 107 vrsta ptica registrovanih u Crnoj Gori pripada gnjezdaricama selicama.

Pojavljivanje 21 vrste, kakva je Tetrax tetrax na primjer, predstavlja istorijski podatak jer u posljednjih najmanje 30 godina nijesu registrovane na teritoriji Crne Gore. Od ukupnog broja vrsta (348), u Crnoj Gori se redovno gleda 264 vrste dok se 14 vrsta gleda povremeno.

U Crnoj Gori, indeks gustine gnjezdarica, koji predstavlja odnos od logaritma broja vrsta koje gnijezde i logaritma površine države, znatno je iznad balkanskog prosjeka (0.435) i iznosi 0.562. Tome doprinosi raznovrsnost staništa: od morske obale, preko solana, slatkovodnih jezera, polu stepa, kanjona, gustih šuma, planinskih zaravni i visokih planinskih vrhova. S druge strane, Crna Gora se nalazi na jednom od četiri najznačajnija koridora za ptice u Evropi- Jadranskom migratornom koridoru (Adriatic Flyway) preko kojeg milioni ptica svake godine sele ka Africi i obratno.

U poređenju sa ostalim evropskim državama, broj od 213 vrsta koje gnijezde u Crnoj Gori je relativno visok, uzimajući u obzir da je Crna Gora jedna od najmanjih evropskih država. Primjera radi, Crna Gora se po površini nalazi na 39. mjestu, dok se po broju gnjezdarica nalazi na 23. odmah ispod Mađarske, koja je skoro sedam puta veća od Crne Gore.

Prvi prikaz ornitološkog bogatstva Crne Gore u formi popisa vrsta objavljen je kao Catalogus faunae Jugoslaviae u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Slovenije 1973. godine i to u okviru Popisa faune ptica SFR Jugoslavije. Nakon toga, fauna ptica Crne Gore razmatrana je u okviru Diverziteta ptica Jugoslavije, sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja 1995. godine, te Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom, izdat 2015. predstavlja prvi samostalni rad koji se odnosi isključivo na njenu teritoriju.

Zbog nedovoljno terenskih istraživanja i nepokrivenosti velikog dijela teritorije države, mnoge vrste su u ovom popisu ocijenjene strožijim statusom nego što bi to moglo biti realno stanje na terenu. Ovaj Popis ptica Crne Gore podložan je reviziji i svi su dobrošli da uz validan dokaz mijenjaju status pojedinih vrsta.

Podijeli: