Produženje roka za prijavu za listu eksperata

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objavila je u srijedu 13. septembra Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz Crne Gore i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

Imajući u vidu značajan rast interesovanja za prijavu, rok se produžava još 15 dana, pa je formulare moguće dostaviti do 13.oktobra 2018.godine.

Popunjen, svojeručno potpisan i skeniran Formular za prijavu poslati na email adresu: info@akvo.gov.me ili na adresu: Bulevar Mihaila Lalića br. 1 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Tekst Javnog poziva i Formular za prijavu nalaze se na internet stranici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanje www.akvo.gov.me.

Podijeli: