Postavljene info table o starim maslinama u Džidžarinu

Informativne table o starim maslinama u Džidžarinu postavljene su kod 23 stara stabla, a to je dio projekta „Cross Border Ol“ koji realizuje Opština Bar.

Na informativnim tablama, kako ističu u Opštini, upisana je procjena starosti maslina i godina sadnje, geografske koordinate, sorta, numeracija, kao i pozicija na turističkoj mapi.

„Time su predstavljeni podaci o starim maslinama dobijeni istraživanjem koje je rađeno u okviru ovog projekta. Dvadeset tri masline mapirane su u GIS sistemu i numerisane, od prve, koja se nalazi na najvišoj koti obuhvaćenoj ovim istraživanjem, u maslinjaku u blizini vidikovca, do one na najnižoj koti, koja se nalazi pored Starog kamenog mosta preko Suvog potoka. Urađena je i procjena starosti mapiranih maslina na osnovu metodologije Arnan et al. Najstarija mapirana maslina stara je 465 godina, dok najmlađa ima 290 godina, a oba stabla nalaze se u neposrednoj blizini ostataka crkve Svetog Urbana. Duboko u maslinjaku postoje i masline stare 1.000 godina, koje nisu predstavljene na mapi, jer su na nepristupačnom terenu i predaleko od pješačkih staza i puteva“, navodi se u saopštenju.

Tokom mnogobrojnih istraživanja u okviru rada na „Cross Border Ol“ projektu utvrđeno je i da u ovom maslinjaku rastu 294 različite sorte biljaka.

Postavljanjem informativnih tabli, poručuju, zaokružena je priča o turističkoj mapi centra Bara i maslinjaka Džidžarin, takođe rađena u sklopu ovog projekta.

„Na mapi su prikazane kulturno-istorijske atrakcije na dvije lokacije u Baru: poznate atrakcije u gradskom jezgru, i manje poznate, koje se nalaze na putu maslina: mostovi, ostaci crkve sv. Urbana, ostaci štavionice kože, Stari mlin, vidikovac… Na ovaj način široj javnosti i posjetiocima Bara predstavljen je i turistički promovisan ovaj predio nevjerovatne ljepote u neposrednoj blizini Starog grada. Turistička mapa dostupna je na svim kulturnim i turističkim lokacijama u Baru, a posjetilac će, prolazeći putem kojim ga mapa vodi – pješačkim stazama i putevima, moći da vidi sve navedene atrakcije, kao i masline označene tablama“, navode u Opštini Bar.

Projekat “CROSS BORDER OL”, čiji je cilj mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija, finansira se iz programa Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora, a u njemu učestvuje 6 partnera – Poljoprivredni fakultet u Tirani, CIHEAM Bari, Park maslina Venafro, URI iz Tirane, Opština Bar i NVO Valdanos.

Podijeli: