Počinje istraživanje o stanju prava djece i porodica u Crnoj Gori

U Crnoj Gori 8. oktobra počinje prikupljanje podataka za najveće istraživanje koje se sprovodi poslije popisa i koje obuhvata 7,000 domaćinstava opšte i romske populacije, saopšteno je iz UNICEF-a.

Gordana Radojević

Podaci ovog istraživanja, koje sprovodi Zavod za statistiku uz podršku UNICEF-a i Vlade Crne Gore,  koristiće se za mjerenje progresa Crne Gore u sprovođenju UN Konvencije o pravima djeteta, kao i za razvijanje novih i unapređivanje postojećih programa i politika za dobrobit djece i porodica.

Šef predstavništva UNICEFa za Crnu Goru Osama Kogali smatra da uspjeh ovog značajnog i kompleksnog istraživanja zavisi od odziva domaćinstava i njihove spremnosti daotvore vrata anketarima. Svim građanima Crne Gore Kogali je uputio važnu poruku.

“Želim da pozovem članove svakog domaćinstva u Crnoj Gori da prime u svoj dom anketare za MICS Istraživanje višestrukih pokazatelja o stanju prava djece i porodica i da iskreno odgovore na njihova pitanja. Svi anketari će dolaziti u timovima i imaće jasno označenu opremu i uniforme. Svi odgovori su anonimni, tako da je svakom učesniku u istraživanju zagarantovana privatnost i povjerljivost svih odgovora“,poručio je Kogali.

Osama Kogali

Direktorica Zavoda za statistiku, Gordana Radojević, saopštila je da je realizacija MIKS istraživanja započeta u oktobru prošle godine, i da će trajati do aprila 2019. kada se očekuju i prvi rezultati istraživanja.

„Trenutno se odvija obuka 50 lica koja će raditi na prikupljanju podataka. Obuka je počela 13. septembra i trajaće do 7. oktobra, nakon čega slijedi faza prikupljanja podataka. Podaci će biti prikupljeni od 7 000 domaćinstava,“ naglasila je Radojević.

Radojević i Kogali su saglasni da će se podaci iz ovog istraživanja koristiti i kao osnova za kreiranje socijalne, zdravstvene, ekonomske i drugih politika u Crnoj Gori, ta da će pomoći razvoj novih i unapređenje postojećih programa i politika za dobrobit sve djece u Crnoj Gori.

Posljednje MICS istraživanje sprovedeno je u Crnoj Gori 2013. godine. Na osnovu rezultata tog istraživanja, UNICEF se zajedno s partnerima unarednim godinama  fokusirao na: povećanje broja djece u predškolskom obrazovanju; mijenjanje društvenih normi po pitanju vaspitavanja djece ismanjivanje praga tolerancije nasilja; smanjenje broja maloljetničkih brakova, itd.

“U posljednjih dvadeset godina, u preko 100 zemalja svijeta je, uz podršku UNICEF-a, sprovedeno više od 300 MICS istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece. Otkad je širom svijeta uz podršku UNICEF-a počelo da se sprovodi ovo istraživanje, a to je od 1995. godine, ono je postalo najveći izvor statistički pouzdanih i međunarodno uporedivih podataka o djeci i porodicama”, navode iz UNICEF-a.

Podijeli: