Planiran sistem za vještačko osnježavanje u Kolašinu

Izgradnja sistema za vještačko osnježavanje u Ski centru Kolašin investicija je o kojoj se u Crnoj Gori već dugo priča, a sada je napravljen i konkretan korak pošto su Skijališta raspisala javni poziv za izradu idejnog projekta. Za ovaj posao opredijeljeno je 24.200 eura sa uračunatim PDV-om. Ponude se dostavljaju do 31. marta do 15 sati.

Foto: Mediabiro

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, predmet javnog poziva je izrada idejnog projekta za izgradnju sistema za vještačko osnježavanje, odnosno priprema projekta i dizajna, te procjena troškova.

„Prostornim planom posebne namjene za Bjelasicu i Komove predviđena je izgradnja sistema za vještačko osnježavanje, kao i potrebnih vještačkih jezera. Hidrotehničkom studijom i idejnim rješenjem dovoda vode za turistička naselja Kolašin 1450 i Kolašin 1600, kao i za sistem za vještačko osnježavanje za ova dva skijališta predviđena je izgradnja tri vodoakumulacije, od kojih su vodoakumulacije 2 i 3 predviđene za osnježavanje skijališta Kolašin 1600“, objašnjeno je u dokumentu a prenosi portal ekapija.com.

Tenderom je, između ostalog, potrebno predvidjeti i sistem za hlađenje vode, a oko jezera i šetačku stazu u širini od 2m, kao i predložiti parterno uređenje oko jezera sa pratećim mobilijarom. Cjelokupna površina jezera treba da bude obložena vodonepropusnom folijom.

Tenderom je predviđena i izrada idejnog rješenja za pumpnu stanicu ili pumpnu i kompresorsku stanicu u blizini vodoakumulacije 2 sa minimalnim protocima pumpi ili pumpi i kompresora. Planirani objekat za stanicu je potrebno da bude montažno demontažnog tipa.

Foto: Mediabiro

„Takođe, potrebna je izrada idejnog rješenja za izgradnju vodoakumulacije 3, sa zapreminom. Potrebno je predvidjeti i cjevovod do pumpne stanice koji istovremeno može biti i cjevovod za pražnjenje jezera ili poseban cjevovod za pražnjenje jezera, kao i sistem protiv zamrzavanja površine jezera“, navedeno je u tenderu.

Cjelokupna površina jezera, dodaje se, treba da bude obložena vodonepropusnom folijom. Predvidjeti da se punjenje vodoakumulacije 3 vrši kroz cjevovod koji služi za pravljenje snjega uz stazu koja je najbliža lokaciji jezera.

Tender podrazumijeva i izradu idejnog rješenja cjelokupnog sistema za vještačko osnježavanje za cca 21 km skijaških staza i platoa na polazu žičare K8. Potrebno je predvidjeti i lokacije potrebnih trafo stanica, njihove snage, kao i vezu između njih, kao nezavisni elektroenergetski sistem koji se napaja iz TS Jezerine 35/10 kV.

Cijeli sistem za vještački snijeg treba da bude automatizovan i otvoren, koji bez ograničenja podržava priključak drugih različitih sistema, sa potrebnim sistemom za praćenje vremenskih paramatera na terenu, startovanjem i isključivanjem svih pojedinačnih elemenata sistema za vještački snijeg daljinski iz „operatorske sobe“, koja treba da bude predviđena kao zasebna soba u objektu gdje se nalazi pumpna stanica ili pumpna i kompresorska stanica, ili je predvidjeti kao nezavistan objekat.

Sistem za vještačko osnježavanja gradiće se fazno, pri čemu je izgradnja vodoakumulacije 2 predviđena u prvoj fazi.

Kroz Idejno rješenje je potrebno da se izvede rekapitulacija neophodne opreme koja treba da se ugradi za svaku fazu građenja, specifikacija cjevovoda i kablova sa dužinama, specifikacija iskopa sa količinama i specifikacija radova, kao i specifikacija radova za izgradnju vještačkih jezera sa potrebnom opremom i količinama iskopa i radova. U skladu sa količinama iskopa i radova ponuđač treba da dostavi vrijednost radova po fazama, bez vrijednosti potrebne opreme.

Ponuđač treba da ima iskustva u projektovanju Sistema za vještački snijeg i vještačkih jezera.

Podijeli: