Osnivati omladinske fondove u cilju aktivnijeg učešća mladih u društvenom životu

U Crnoj Gori je potrebno osnivati omladinske fondove, kao oblik učešća mladih u kojem oni predlažu, biraju, obezbjeđuju dio sredstava i sprovode projekte shodno njihovim potrebama u lokalnoj zajednici u kojoj žive, ocijenjeno je iz nevladine organizacije Prima.

Predstavnica NVO Prima, Jelena Jovanović, je povodom 12. avgusta Međunarodnog dana mladih, kazala da mladi pokreću promjene na različitim poljima i mijenjaju pravac u kome se svijet razvija, a na to, kako je dodala, značajno utiču ljudi i sredine u kojima mladi žive, uključujući njihove roditelje, nastavnike, civilni sektor i donosioce odluka.

„Većina mladih nažalost nije u dovoljnoj mjeri uključena u društveni život, jer izostaju stimulansi koji bi ih ohrabrili na aktivno učešće, kao i sadržaji koji su prilagođeni njihovim potrebama i interesovanjima“, rekla je Jovanović.

Međunarodni dan mladih je, kako je kazala, još jedan dan kada Prima ističe da je za djelovanje mladih važno kreirati adekvatne politike, na osnovu istraživanja o njihovim potrebama.

„Rezultati istraživanja koje sprovodimo u okviru projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, pokazuju zabrinjavajuće podatke da je u Crnoj Gori 28,8 odsto mladih nezaposleno i samim tim je njihovo pravo na rad ugroženo. Takođe, preko 70 odsto mladih, nakon završenog školovanja, traži posao duže od dvije godine, tako da se njihove vještine i znanja, koja su neophodna za rad, znatno umanjuju“, navela je Jovanović.

Nemogućnost mladih da rade, kako je pojasnila, ugrožava njihovo pravo na dostojanstven i ekonomski samostalan život zbog čega, kako je dodala, bivaju prinuđeni da odu iz zemlje u potrazi za zaposlenjem.

„Velika prepreka pri zapošljavanju je i to što mladi nisu u dovoljnoj mjeri uključeni u programe neformalnog obrazovanja, čemu doprinosi i neadekvatno informisanje, ali i činjenica da neformalno obrazovanje u Crnoj Gori nije vrednovano na pravi način“, objasnila je Jovanović.

Ona je istakla da su znatno ugrožena i izostavljena prava mladih iz manjinskih i marginalizovanih grupa.

Jovanović je kazala da Prima u kontinuitetu radi na osnaživanju mladih i kreiranju sigurnog prostora za njihovo djelovanje, navodeći da je u toku četvorogodišnji projekat „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, kroz koji „ohrabrujemo mlade da aktivno učestvuju u socijalnom, ekonomskom i političkom životu“.

„Inicijativa za koju se aktivno zalažemo jeste osnivanje omladinskih fondova, koji su oblik učešća mladih u kojem upravo oni predlažu, biraju, obezbjeđuju dio sredstava i sprovode projekte shodno svojim i potrebama mladih u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Na taj način bi direktno donosili odluke, koje se tiču njih i ohrabrivali bi se za omladinski aktivizam, koji bi im obezbijedio da budu aktivni akteri u procesu lokalnog razvoja“, objasnila je Jovanović.

Ona je podsjetila da je, u okviru projekta, Prima podržala tri organizacije iz Crne Gore, navodeći da će na Dan mladih potpisati ugovore sa njima i time ozvaničiti njihovo članstvo u Mreži omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku.

„Organizacije, koje se pridružuju našoj Mreži jesu Omladinski kulturni centar iz Herceg Novog, Romska organizacija mladih Koračajte s nama iz Podgorice i Građanski kreativni centar sa Cetinja. Nakon toga realizujemo drugi modul u okviru petodjelne mentorske podrške, kao i uplatu grantova, za realizaciju njihovih projekata, u ukupnom iznosu od 45 hiljada eura“, navela je Jovanović.

Podijeli: