Od proljeća jeftiniji roming u regionu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) prihodovaće u narednoj godini 4,32 miliona eura, što je za 3,51 odsto manje u odnosu na ovogodišnji plan prihoda, navodi se u Planu rada ove institucije za 2019.

“Shodno Digitalnoj agendi za zemlje Zapadnog Balkana i uz posredovanje Evropske komisije, očekuje se da se do aprila 2019. godine postigne saglasnost i potpiše novi sporazum o sniženju cijena usluga rominga između svih zemalja Zapadnog Balkana”, stoji u planu rada EKIP-a.

Vlada je na prošloj sjednici dala mišljenje na taj dokument kojim se precizira da će najveće učešće imati prihodi po osnovu naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija. Najveću stavku u planu rashoda čine bruto zarade zaposlenih 41,97 odsto i veće su za tri odsto u odnosu na ovu godinu, što je posljedica nedavnih izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

“Od izuzetnog značaja je i vršenje stručnog nadzora u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, pa podržavamo aktivnosti EKIP-a na zaštiti i obezbjeđivanju sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga, posebno na sprovođenju mjera i aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava i interesa korisnika”, ocijenila je Vlada.

Među ključnim aktivnostima EKIP-a u narednoj godini je nadogradnja baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture georeferencama, kako bi se povećala sigurnost sistema, a operatorima omogućilo da podatke unose direktno putem web portala.

Planirano je i mapiranje dostupnosti širokopojasnog interneta, naročito oblasti u kojima operatori nemaju ekonomski interes da razvijaju mreže ruralnih i slabo naseljenih područja.

Sistem za kontrole brzine pristupa internetu treba da bude unaprijeđen time što će se mjerenja vršiti i iz mobilne i iz fiksne mreže, a dobijeni rezultati prikazivati na geografskoj karti.

Podijeli: