Objavljen javni poziv za prijavljivanje eksperata iz Crne Gore i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja

U četvrtak 13. septembra 2018. godine objavljen Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz Crne Gore i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objavila je u četvrtak 13. septembra Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz Crne Gore i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

Zainteresovani eksperti treba da dostave popunjeni formular u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, tačnije do 28. septembra 2018. godine do 15h. Kriterijumi za izbor eksperata koji bi se našli na listi eksperata su između ostalog posjedovanje naučnog, odnosno akademskog zvanja, priznata ekspertiza i usavršavanje, učešće u relevantnim projektima, iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja i sl.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja će na osnovu prijava formirati i na svojoj internet stranici objaviti listu eskperata u roku od osam dana od isteka roka za prijavljivanje, do 07. oktobra 2018. godine.

Vlada Crne Gore je osnovala Agenciju za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na sjednici u novembru 2017. godine. Prvi korak u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja jeste upravo izbor eksperata koji će imati važnu ulogu u ocjeni studijskih programa, odnosno njihovoj akreditaciji. U skladu sa svojom misijom povećanja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Agencija će kreirati reprezentativnu listu domaćih i inostranih eksperata.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na web stranici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja www.akvo.gov.me ili putem email adrese info@akvo.gov.me .

Tekst Javnog poziva kao i formular za prijavu može se pogledati na linku www.akvo.gov.me .

Podijeli: