Obezbijeđeno ljetovanje za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Društveno odgovorni investitori, NVO, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Dnevni centri omogućili ljetovanje djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, saopšteno je iz Ministarstva.

Kako ističu, u junu ove godine počela je, po mnogo čemu, jedinstvena akcija koja je u fokusu imala djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

“U periodu od tri mjeseca 15 porodica u stanju socijalne potrebe, a sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, boravilo je u moderno opremljenim apartmanskim kompleksima u Bečićima i Pržnu.  Inicijatori akcije Ivana Đurović, izvršna direktorica LEEA doo i Darko Ivanović, generalni sekretar Građanske alijanse sproveli su inicijativu uz pomoć direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Gorana Kuševije i direktora deset dnevnih centara širom Crne Gore”, dodaju oni.

Investitori koje predstavlja Đurović, kako objašnjavaju iz ministarstva,  su omogućili smještaj u špicu sezone, ministarstvo jednokratnu novčanu pomoć, a Hard discount Laković hranu za sve vrijeme boravka djece sa roditeljima u modernim kompleksima.

“Jedinstven modalitet saradnje privatnog sektora, NVO i državnih institucija sproveden je u do sada neviđenoj razmjeri u Crnoj Gori i pokazao je da koordinisani napori NVO i društveno odgovornih kompanija koje brinu za zajednicu i pojedince mogu dovesti do dodatnog angažovanja i razumijevanja državnih organa, te je tako djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama omogućeno da u punom luksuzu, bez ikakvog finansijskog učešća, odmor iskoriste na crnogorskom primorju uz sve pogodnosti koje kompleksi pružaju”, navode oni.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa ponosom ističe entuzijazam svih aktera, nesebičnu energiju koju su uložili Đurović, Ivanović i predstavnici HD Laković, uz nadu da ce ova akcija postati tradicionalna za šta već postoje najave.

Podijeli: