Novi projekti u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promjena

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović razgovarao je danas sa stalnom predstavnicom Ujedinjenih nacija i UNDP u Crnoj Gori Fionom Mekluni o novim projektima u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promjena na oblasti šuma, voda i poljoprivrede.

ublazavanje klimatskih promjena

Cilj sastanka bio je da se zajednički sagledaju mogućnosti da Crna Gora aplicira za nova bespovratna sredstva iz Zelenog klimatskog fonda i Adaptacinog fonda, kroz pripremu i realizaciju projekata koji imaju za cilj ublažavanje uticaja klimatskih promjena na oblasti šuma, voda i poljoprivrede.

Potpredsjednik Simović izrazio je zahvalnost Vlade na dosadašnjoj, kontinuiranoj i važnoj podršci koju UNDP pruža naporima Crne Gore u sprovođenju ukupnih reformi u raznim oblastima, posebno u dijelu zaštite životne sredine.

“Cilj je da doprinesemo iskoracima Crne Gore, radi zaštite svojih resursa, kao i doprinosa ukupnim globanim inicijativama, kakva je i ublažavanje klimatskih promjena”, kazao je Simović.

Simović je istakao važnost definisanja novih projekata koji bi se brzo realizovali i imali kao rezultat vidljive, životne efekte. Posebno je potencirao neophodnost kreiranja projekata koji bi dali odgovor na pitanja klimatskih promjena, a koji će dati odgovore na izazove vezane za suše, poplave, uticaj bujičnih rijeka, eroziju i degradaciju poljoprivrednog zemljišta.

Istakao je važnost integrisanja pozicije šuma kao nezaobilaznog dijela ukupnog ekosistema.

Na sastanku je analiziran i već pripremljeni kocept projekta “Integralnog prekograničnog pravljanja poplavama u slivu Drima na Zapadnom Balkanu“, koji je potpredsjednik Simović inicirao u decembru 2017. godine na sastanku sa regionalnim koordinatorom Globalnog partnerstva za vode. Projektom, koji bi se realizovao u saradnji sa Albanijom, planirana je priprema dokumentacije i izvođenje prioritetnih radova na regulaciji rijeke Bojane.

Potpredsjednik Simović iskazao je očekivanje da će ovaj projekat do kraja godine biti odobren na organima Adaptacionog fonda, kako bi se sa realizacijom počelo, što prije, u martu naredne godine.

Stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Fiona Mekluni prenijela je spremnost te organizacije da, u saradnji sa crnogorskom administracijom, pruži svu tehničku i ekspertsku podršku u definisanju novih projekata, kako bi uspjeli ispuniti zahtjevne procedure za odobravanje sredstava iz navedenih fondova.

Podijeli: