Novi pristup upravljanja otpadom: I mala grupa ljudi može promijeniti svijet

„Nemojte nikada sumnjati da jedna mala grupa predanih ljudi ne može promijeniti svijet, jer, zaista, to je jedina stvar koja je to uvijek uspijevala“.

Danas je u Mojkovcu započet novi pristup upravljanja otpadom na lokalnom nivou. Više od 60 domaćinstava, u dogovoru sa DOO „Komunalne usluge – Gradac“ i uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma i Direkorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, saglasilo se da je razdvajanje otpada na mjestu nastanka i njegova reciklaža prioritetna kada je zaštita životne sredine u pitanju, te su izrazili spremnost za saradnju.

Dobili su kante za odvajanje papira (kartona, papirne kese, knjige bez plastificiranog omota i slično), a do kraja godine i za plastiku i staklo.

Komunalno preduzeće već nekoliko godina vrši sakupljanje papira i kartona od značajnog broja preduzetnika u Mojkovcu, njegovo presovanje i prodaju.

Komunalne usluge – Gradac, prateći trendove i izvršavajući obaveze, zajedno sa svojim korisnicima, na ovaj način pokušava da pokaže da i građani Mojkovca umiju i žele biti odgovorni prema životnoj sredini.

“Naravno, nećemo uspostavljene navike preko noći postaviti na željeni nivo, ali obavezni smo da počnemo! Zato, budimo partneri ka konačnom cilju, a to je ljepši i čistiji Mojkovac”, poručio je izvršni direktor tog preduzeća, Predrag Smolović.

Podijeli: