Najviše 2.000 investitora od januara može dobiti crnogorski pasoš

Od 1. januara 2019. godine, pa naredne tri godine, najviše 2.000 investitora moći će da dobije crnogorsko državljanstvo. To je predviđeno Odlukom Vlade o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

“Ova odluka donesena je sa ciljem ekonomskog razvoja, novih investicija, boljeg životnog standarda garađana. Omogućićemo brži razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori”, kazao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

Odluka je, dodaje Simović, izraz vladine odlučne najmjere da se razvija cijela Crna Gora-i sjever, centralni dio i jug.

“Moramo standard naših građana dovesti do evropskog. Zato smatramo da ne smijemo gubiti vrijeme odlaganjem ovog, ali i ostalih projekata. Imali smo partnerski i iskreni dijalog sa partnerima. Bilo je rezervi, upita da li ćemo biti spremni da sprovedemo ovu odluku na ispravni način, da ne ugrozimo naš evropski put”, naveo je Simović.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović kazao je da će program trajati tri godine.

“Program je osmišljen da traje određeno vrijeme, ograničen je na dodjelu državljanstva Crne Gore po najviše 2.000 zahtjeva. Novac dobijen na ovaj način biće usmjeren isključivo u razvoj. U postupku je obezbijeđena najveća moguća transparentnost“, rekao je Radulović.

On je precizirao da država Crna Gora bira po najvišim kriterijumima posebne agente za posredovanje i za provjeru međunarodne podobnosti aplikanta i izdaje im godišnje licence te i da aplikanti podnose zahtjeve posredstvom agenta koji je prethodno zaključio ugovor sa državom Crnom Gorom.

Govoreći o kriterijumima za projekte u koje treba ulagati, u oblasti turizma, ministar je rekao da su to hoteli ili mješoviti turistički kompleksi i to u primorskom regionu i Glavnom gradu Podgorici: sa najmanje pet zvjezdica, najmanje 60 smještajnih jedinica, minimalne investicije 15.000.000 eura i najmanje 80 novozaposlenih.

U sjevernom i centralnom regionu, izuzev Glavnog grada Podgorice, kriterijumi su: hotel ili mješoviti turistički kompleks sa najmanje četiri zvjezdice, najmanje 35 smještajnih jedinica, minimalne investicije od pet miliona eura i najmanje 25 novozaposlenih.

Aplikanti moraju zadovoljiti kriterijume polaganja na račun države Crne Gore 450.000 eura u primorskom regionu i Podgorici, odnosno 250.000 eura u sjevernom regionu i centralnom regionu osim Podgorice kao i 100.000 eura namijenjenih manje razvijenim područjima.

“Pored toga, aplikant mora da položi 15.000 eura za aplikaciju za sebe, po 10.000 eura za najviše četiri člana porodice, i po 50.000 eura za svakog narednog člana porodice”, precizirao je ministar održivog razvoja i turizma.

Odgovarajući na pitanje novinara, Radulović je rekao da ne vidi ni jedan razlog da imena investitora koji ulaganjem budu ostvarili pravo na državljanstvo Crne Gore ne budu dostupna javnosti.

S.Đukanović

Podijeli: