Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore usvojio nastavne programe za zavičajne škole

Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore je usvojio nastavne programe za zavičajne škole, koje će se od naredne godine održavati u opštinama sa najvećom koncentracijom naših iseljenika, a o čemu će naša dijaspora biti blagovremeno informisana.

Inicijativu za osmišljavanje i izradu nastavnih programa za zavičajne škole pokrenula je Uprava za dijasporu, u saradnji sa Zavodom za školstvo, a na osnovu stečenog iskustva kroz organizovanje Ljetnje škole jezika i kulture Crne Gore, koja se već 13 godina održava na Ivanovim koritima i koju je do sada pohađalo više od 600 mališana.

Cilj organizovanja zavičajnih škola je održavanje kontinuiteta i daljeg rada na očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta u dijaspori.

Po preporuci Zavoda, Uprava je angažovala stručna lica za izradu ovih programa. Nastavni programi su rađeni sa posebnim osvrtom na istoriju, geografiju, jezik i baštinu regiona (sjeverni, centralni i primorski) u kojem se škola organizuje, a uključivaće i nastavu na otvorenom i izlete u cilju upoznavanja kulturno-istorijske baštine.

Podijeli: