Mukotrpan život u netaknutoj prirodi

U crnogorskim planinama nekada je sve vrvilo od života. Danas su, uglavnom, puste.

Surove zime i loši uslovi za rad primorali su mnoge da napuste svoja ognjišta. Ipak, naše sagovornice sa najudaljenijih katuna na Sinjajevini odlučile su da ostanu.

Katun Kuline nalazi se na oko 1.700 metara nadmorske visine i pripada planini Sinjajevini.

Od Krnje jele pa sve do Ječmenog dola, koji se svrstava u Lipovske katune, možete zabilježiti svega desetak koliba.

Priroda jeste netaknuta i za stočarstvo idealna. No, mukotrpan je to život i rad priča nam Jovanka Čogurić koju smo zatekli u porodičnoj kolibi. Najgore je, kaže u planini podizati djecu.

„Svaku sam noć u nebo gledala kako će da zamrkne, kako će da osvane da me dijete ne zaslabi, ne dobije temperaturu, nije imalo bliže bolnice nego Šavnik i Kolašin“, kaže Jovanka za TVCG.

Vrijeme se na planini mijenja u jednom trenutku, a život je posebno otežan upravo zbog klimatskih uslova.

„Ispratite i proljeće sa snijegom, a sretnete, i jesen rano sa snijegom. Planina je ipak planina“.

U planini ipak leži zdravlje, kaže Jelenka Čogurić. „Ja mislim da je ovdje najzdravije, da bi ovdje bolesni ozdravio da dođe“, smatra Jelenka.

U ovim krajevima ljudi su školovali djecu. No, u isto vrijeme su ih učili da rade sve seoske poslove.

„Od 4,5 godina počeli da čuvaju ovce i jagnjad i da nam pomažu, a ko ne. Ne bi mi to mogli sami“, kaže Jovanka.

„Za moj pojam ovo staro je još na selo, žao mu napustiti, ali mora i ono ići kad ne mogne više da se diže kući“, poručuje Jelenka.

Planinu Sinajevinu će, smatraju Jovanka i Jelenka naseliti neki drugi narod.

Milica Stijepović, TVCG

Podijeli: