More smanjilo plažu na desnoj strani Bojane

Na desnom rukavcu rijeke Bojane, došlo je do značajnijeg smanjenja plaže, naročito u dijelu prema ušću, dok na lijevoj strani napera nije došlo do značajnijih promjena nakon nasipanja plaže.

To je utvrđeno tokom redovne kontrole stanja plaže na Adi Bojani, koju sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a sa obavezom izvještavanja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Predstavnici JPMD, pored Ministarstva, o stanju plaže istočno i zapadno od napera izvještavaju i prof. Petkovića, autora projekta hitnih mjera privremene sanacije erozije plaže na Adi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije Petković je dao osvrt na izvještaj i ukazao da u proljetnjem i ljetnjem periodu dominiraju talasi iz zapadnog pravca, te da se i moglo očekivati blago smanjenje površine plaže lijevo od napera.

“Plaža desno od napera nije ni bila predmet projekta hitnih mjera na Adi Bojani, međutim, ukoliko se tokom jesenjeg i zimskog perioda ponovo bude formirala prostrana plaža kao što se očekuje, mogu se pred narednu ljetnju sezonu preduzeti mjere da se i ta plaža sačuva”, saopšteno je iz Ministarstva.

Kažu da su sve dobijene informacije značajni inputi za buduće definisanje konačnog rješenja, kao i za pripremu za sljedeću sezonu, ukoliko se učinak napera pokaže u potpunosti efikasnim.

“Takođe je u toku angažman međunarodnog eksperta za pitanja obalne i morske erozije uz podršku IPA projekta koji će revidovati i dati drugo mišljenje na Studiju zaštite posebno u pogledu predloženih rješenja, dok će biti organizovana i radionica sa svim zainteresovanim stranama na temu erozije na Adi Bojani. Ministarstvo ekologije, u saradnji s JPMD i ostalim institucijama će nastaviti da prati situaciju na Adi i uz podršku međunarodnih stručnjaka nastaviti aktivnosti na realizaciji Studije zaštite i privremenih rješenja”, poručuju iz tog resora.

Podijeli: