Mlade osnažiti za realizaciju poslovnih ideja

Nedostatak znanja, kao i nedovoljna poslovna stručnost su primarne prepreke u realizaciji biznis ideja mladih u Crnoj Gori, a projekat „Sticanje znanja i vještina u oblasti karijernog savjetovanja, kao uslov za pokretanje preduzetničke ideje“ bio je usmjeren na usavršavanje njihovih vještina.

Izvršna direktorica Centra za javne politike, Jelena Milićević je, na seminaru koji je organizovan u okviru projekta “Sticanje znanja i vještina u oblasti karijernog savjetovanja, kao uslov za pokretanje preduzetničke ideje“, saopštila da inovativni programi mogu doprinijeti razvoju mladih.

“Osnovni cilj ovog projekta je razvijanje ključnih vještina kod mladih, potrebnih za pokretanje  preduzetničke ideje kao ključ uspješnosti. Sprovođenje inovativnih programa može značajno doprinijeti razvoju pojedinca, ali i podstaći njegovu kreativnost“, navela je Milićević.

Ona je kazala da Strategija za mlade za period 2017-2021. godine predviđa podršku za preduzetništvo mladih, ali i da je, kako je ukazala, nedostatak određenih znanja i vještina prepoznata prepreka prilikom pokretanja biznisa.

“Kontinuirano aktivno učenje i praktičan rad sa srednjoškolcima, u saradnji sa trenerima iz oblasti preduzetništva, rezultirao je sticanjem novih znanja i vještina, te podstakao polaznike na usavršavanje, na šta smo posebno ponosni“, istakla je Milićević.

Ona je navela da je konačni rezultat projekta publikacija „Omladinski preduzetnici, uspješne biznis priče’“, u kojoj su predstavljene poslovne ideje mladih iz Crne Gore.

“Publikacija objedinjava možda i najbolje biznis ideje mladih ljudi u Crnoj Gori, koji su imali hrabrosti da pokrenu svoj biznis i istraju u ideji za uspjehom“, ocijenila je Milićević.

Predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore i jedan od predavača na seminaru, Uroš Bulatović, istakao je da su mladi, aktivnim učešćem u projektu, iskazali interesovanje i želju za usavršavanjem.

“Institucionalna podrška, pri realizaciji ovakvih projekata, je od izuzetnog značaja, te posebnu zahvalnost dugujemo Ministarstvu sporta – Direktoratu za mlade, koji su prepoznali važnost realizacije ovakvih aktivnosti. Ulaganje u usavršavanje mladih ljudi je ulaganje u budućnost“, poručio je Bulatović.

Seminar je zavšna aktivnost projekta “Sticanje znanja i vještina u oblasti karijernog savjetovanja, kao uslov za pokretanje preduzetničke ideje“ koji je realizovao Centar za javne politike, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore.

Podijeli: