Ministarstvo nauke ne zna koliko je naučnika napustilo Crnu Goru

Ministarstvo nauke nema podatke koliko je crnogorskih naučnika pošlo u inostranstvo, niti koliko je stručnjaka u ovom periodu steklo to zvanje van granica Crne Gore, a da se nijesu vratili.

Zanimljivo je da sa ovim podacima ne raspolaže čak ni Univerzitet Crne Gore na kojem mnogi stručnjaci upravo dobijaju najviši nivo obrazovanja.

Iz te visokoobrazovne ustanove rečeno nam je da se ovim podacima bavi Ministarstvo nauke, a istovjetan odgovor smo dobili i od Ministarstva prosvjete: adresa je Ministarstvo nauke. S druge strane Evropska unija upozorava države Zapadnog Balkana da je jedan od najvećih problema naših društava odlazak mladih stručnjaka koji u matičnoj državi ne vide nikakvu perspektivu. Ovo, po svemu sudeći, za nadležne u Crnoj Gori nije problem.

Iz resora ministarke Sanje Damjanović, međutim, saopšteno je za Pobjedu da “ne mogu sa sigurnošću i preciznošću saopštiti broj odlazaka naučnika iz zemlje”.

Pojašnjavaju da takav stav proizilazi, između ostalog, što se izbor u istraživačka i naučna znanja obavlja u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnost, a da se način i postupak izbora u naučna zvanja, kao i druga pitanja u vezi sa izborom uređuju statutom ustanove.

Dodaju i da naučnoistraživačku djelatnost, između ostalog, može obavljati i osoba koja ima visoku školsku spremu, magistraturu i doktorat nauke, iako nije birana u istraživačko ili naučno zvanje, ako ima reference po osnovu objavljenih naučnih radova.

Prepoznali su, kako ističu, odliv talenata kao jedan od problema, ne samo naše zemlje, već cijelog regiona Jugoistočne Evrope, te su, između ostalog, izradili informacioni sistem o naučnicima u Crnoj Gori i iseljeništvu “Naučna mreža”, a koji se, prema njihovim riječima, stalno ažurira novim podacima i profilima naučnika koji su javno dostupni zainteresovanoj javnosti. Na tom portalu se može pročitati da je trenutno evidentirano 1.812 istraživača u Crnoj Gori, a u dijaspori 54.

“U toku je unapređenje ovog sistema i njegovog segmenta koji se odnosi na crnogorsku naučnu dijasporu, kako bi imali na raspolaganju respektabilnu evidenciju naučne iseljeničke populacije”, kazali su iz ovog resora.

Podijeli: