Milion eura za jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća

Prvi infodan posvećen konkursu za grantove za inovativne projekte, kojim Ministarstvo nauke opredjeljuje milion eura za sufinansiranje projekata koji jačaju inovativni potencijal preduzeća i stimulišu primjenu inovativnih ideja i tehnologija na tržištu, održan je juče u prostorijama Privredne komore.

Više od 60 predstavnika privredne zajednice je iskoristilo priliku da se detaljnije informiše o odredbama konkursa, uslovima za prijavljivanje i samom procesu evaluacije, a koju će raditi međunarodni eksperti.

Konkursom je po prihvaćenom grantu predviđeno sufinansiranje u iznosu od 100.000 eura, za period 2018-2020.

Direktorica Sektora za projekte u Privrednoj komori Tanja Radusinović kazala je da je u pitanju još jedan odličan projekat koji se realizuje u saradnji sa Vladom Crne Gore, odnosno Ministarstvom nauke, te da joj drago da Komora posreduje u cilju jačanja konkurentnosti crnogorskih kompanija, i to naročito na polju inovativne djelatnosti koja je u fokusu politika Evropske unije.

“Jedan od ciljeva Konkursa su jačanje ljudskih resursa u istraživanjima i inovacijama, otvaranje novih radnih mjesta, kao i stimulacija privatnih preduzeća da tijesnije sarađuju sa naučnom zajednicom”, kazala je načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu, Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

Preduzeća imaju potrebu za idejama iz domaće naučnoistraživačke zajednice kako bi bile konkurentne na globalnom tržištu. Ovim konkursom žele se podstaći inovacije iz oblasti energije, poljoprivrede i hrane, održivog razvoja i turizma, informaciono-komunikacionih tehnologija; medicine i zdravlja ljudi i novih materijala, proizvoda i servisa.

“Konkursom se podstiču tehnološke inovacije i njihov razvoj u skladu sa nivoima tehnološke spremnosti, odnosno od razvoja tehnologije u laboratorijskim uslovima do utvrđivanja prvog finalnog proizvoda”, kazao je projektni menadžer za istraživanja u Ministarstvu nauke Saša Ivanović.

Jedan od ciljeva Konkursa je, kako je istakao, upravo je premošćavanje nedostatka finansiranja između istraživanja i komercijalizacije, kao i povećanje broja patenata koji imaju potencijala za primjenu u praksi.

Na konkurs se mogu prijaviti naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja i privredni subjekti u Crnoj Gori koji su upisani u Registar inovativnih organizacija u Ministarstvu nauke.

Važno je naglasiti da je neophodno partnerstvo sa najmanje jednim pravnim licem iz Crne Gore iz uslova konkursa, a da će prednost u toku evaluacije imati timovi koji imaju mlade istraživače i inovatore do 35 godina života i/ili naučnike ili privrednike iz dijaspore, kao i timovi koji predlažu projekte sa potencijalom za buduće prijavljivanje u okviru međunarodnih programa poput HORIZONT 2020.

Sljedeći infodani o Konkursu biće održani početkom septembra.

Podijeli: