Međunarodni dan ljudskih prava u znaku jačanja rodne ravnopravnosti

Uloga žene u svim oblastima javnog i društvenog života prepoznata je, podržana i nastoje se stvoriti mogućnosti da joj se uloga, koja joj sa punim pravom pripada i omogući, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na regionalnoj konferenciji o institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost.

O najvećim izazovima i načinima njihovog rješavanja u pomenutoj oblasti razgovarano je na današnjoj konferenciji “Razvoj rodne ravnopravnosti kroz regionalnu saradnju” u Beogradu. Događaju prisustvuju visoki vladini zvaničnici zemalja regiona, ali i nordijskih zemalja koji predstavljaju svoja iskustva i ekspertizu u vezi sa rodnom ravnopravnošću.

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u saradnji sa UN WOMEN-om i Nordijskim zemljama iniciralo je održavanje ove konferencije u cilju razmjene pozitivnih iskustava na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti jačanja institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Učesnicima su, takođe, prezentovana iskustva nordijskih zemalja u predmetnoj oblasti.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavljajući učinak i namjere nacionalne politike Crne Gore u oblasti ostvarivanja politike jednakih mogućnosti, istakao je da je misija Crne Gore da obezbjedi rodnu ravnopravnost, na način što će osigurati realizaciju rodno osjetljivih politika na centralnom i lokalnom nivou.

“Zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti je inoviran i usklađen sa evropskim standardima”, rekao je Zenka, i dodao da je cilj Zakona o rodnoj ravnopravnosti smanjenje diskriminacije nad ženama, kao i sprovođenje politike rodne ravnopravnosti na svim nivoima.

Govoreći o ključnim prioritetima u ovoj oblasti, koji su isti za sve zemlje u regionu, a i šire, ministar je naglasio pozitivno iskustvo Crne Gore kada je riječ o saradnji sa civilnim sektorom.

“Naime, u 2018. godini, Zakonom o budžetu, Ministarstvu za ljudska i manjisnka prava opridijeljeno je 1.033, 000 eura za projekte i programe nevladinih organizacija u oblasti zaštite i unaprijeđenja ljudskih i manjinskih prava i sloboda”, naveo je on.

Zenka je podsjetio na važnost uvezanosti i uspješne saradnje svih aktera u oblasti unaprijeđenja i zaštite ljudskih prava, borbe protiv diskriminacije, te ostvarivanja politike jednakih mogućnosti.

“Veliku podršku i dobre saradnike imamo, kako u međunarodnim organizacijama, tako i u liku i radu nevladinih organizacija u zemlji”, rekao je ministar.

Prema riječima ministra, Crna Gora je uveliko odmakla u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a uspjeh dugujemo saradnji i predanom angažmanu svih koji učestvujemo u ostvarivanju zajedničkog cilja.

S.Đ.

Podijeli: