„Katič“ da bude prvo zaštićeno područje na moru u CG

Crna Gora još uvijek nema zaštićeno područje u moru, što nije u skladu sa usvojenim ciljevima zaštite prirode i pridruživanja Evropskoj Uniji, saopšteno je iz NVO Green home. Oni ističu da su pojedini lokaliteti ispunili sve potrebne preduslove za proglašenje, a u tome, po njima, prednjači „Katič“.

Foto: NVO Green home

NVO Green Home organizovao je studijsku posjetu Parku prirode “Telašćica” u Hrvatskoj, koja je trajala od 26. do 30. oktobra a osim „Telašćice“ učesnici su posjetili i Split.

Cilj posjete, kako su kazali, bio je razmjena iskustava i sticanje novih znanja iz oblasti zaštite i upravljanja zaštićenim područjima u moru, gdje je “Telašćica” prepoznata kao dobar primjer.

„Interaktivan odnos sa upravljačima, ribarima, kao i sa nadzornicima u Parku prirode ‘Telašćica’ koji su putem prezentacije, kopnenog obilaska i krstarenja Parkom prirode Telašćica, detaljnije upoznali učesnike sa izazovima u procesu upravljanja, finansiranja i nadzorne zaštite. Budući akteri upravljačkih i inspekcijskih organa na lokalnom i državnom nivou, NVO sektora, ribara i ostalih korisnika u procesu upravljanja zaštićenim područjem u moru u Crnoj Gori imali su priliku da se upoznaju sa svim preprekama, ali i mogućnostima u procesu upravljanja zaštićenim područjem na primjeru Parka prirode ‘Telašćica'“, kazali su iz te NVO.

Foto: NVO Green home

Istuču da su benefiti zaštićenih područja višestruki o čemu, kako su kazali, svjedoči raznovrstan i bogat ulov hrvatskih ribara korišćenjem mreža zakonski propisane dužine, dubine i veličine oka.

„Utisci crnogorskih ribara su da količina ulovljene ribe nadmašuje njihov ulov, uprkos korišćenu daleko dužih ribolovnih mreža“, kazali su.

U Splitu je, kako dodaju, predstavnica nevladine organizacije “Sunce”, koja je i učestvovala u proglašenju Parka prirode “Telašćica” organizovala ptrezentaciju tokom koje su učesnici dobili značajneinformacije koje su, kako su ocijenili, rezultat višegodišnjeg predanog rada organizacije, tokom kojeg su učestvovali u proglašenju i izradi planova upravljanja za više zaštićenih područja u moru u Hrvatskoj.

Foto: NVO Green home

„Crna Gora još uvijek nema zaštićeno područje u moru, što nije u skladu sa usvojenim ciljevima zaštite prirode i pridruživanja Evropskoj Uniji. Pojedini lokaliteti su ispunili sve potrebne preduslove za proglašenje, gdje po nama prednjači “Katič”. Dok čekamo uspostavljanje prvog zaštićenog područja u moru u Crnoj Gori, iskustva sa ovakvih događaja kreiraju ambijent kompromisa i saradnje između budućih korisnika zaštićenog područja“, zaključili su iz NVO Green home.

 

Podijeli: