Izrada dokumenta o digitalnom inovacionom profilu u toku

Crna Gora je prepoznala značaj informaciono-komunikacionih tehnologija za sopstveni progres i ovoj oblasti posvećuje veliku pažnju, izdižući je na nivo prioriteta u svojim razvojnim planovima, kazala je generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar Ratka Strugar, na današnjoj radionici u Budvi.

“Unapređenje infrastrukture i povezivanja, kao i uloga usluga i aplikacija treba da rastu zajedno sa potencijalom inovativnih malih firmi koje ulaze na tržište za rješavanje lokalnih potreba, na bazi ICT”, dodala je ona.

U okviru INFOFEST-a održana prezentacija projekta pod nazivom “Innovation digital profile of Montenegro” koji Ministarstvo ekonomije ralizuje u partnerstvu sa ITU (Međunarodna telekomunikaciona unija).

„Činjenica je da ICT transformiše naš svakodnevni život i ima potencijal za pokretanje društva naprijed, omogućavajući inovativne poslovne modele i pomažući vladama da transformišu način komunkacije i rješavanja problema građana“, zaključila je Strugar.

Podijeli: