Hrana i turizam velike šanse Crne Gore

Zelena ekonomija je od posebnog značaja za dalji održivi razvoj Crne Gore. Može je voditi ka većoj konkurentnosti na nemilosrdnom tržištu na kome treba naći svoje mjesto i izboriti se za poziciju i udio u profitu.

“Osim aktivnosti usmjerenih na stvaranje profita, ono podrazumijeva i brigu za prirodnu sredinu i društvenu zajednicu. Naglasak zelenog poslovanja treba, naime, da bude stavljen na zaštitu životne sredine, kako bi se negativan učinak na okolinu sveo na minimun”, kazao je Pobjedi Radovan Pejanović, redovni profesor iz oblasti ekonomije, agrarne i rurale ekonomije, metodologije naučnog rada na osnovnim, master i doktorskim studijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Prema njegovim riječima zelena ekonomija je jedan od najperspektivnijih globalnih razvojnih koncepata.

“Smanjuje rizike po životnu sredinu, što dalje pozitivno utiče na vazduh, vodu i zemljište tj. hranu, njen kvalitet i zdravstvenu bezbjednost, a što je sve za opštu dobrobit. A kada se to poveže sa prirodnim ljepotama Crne Gore i njenim turističkim i agrarnim potencijalima to je onda višestruk dobitak, pa i ekonomski”, naglašava Pejanović.

On je stakao da je za dalji društveno-ekonomski razvoj Crne Gore ključno pitanje novog koncepta ekonomije, novih obrazaca, čije se konkurentske prednosti zasnivaju na znanju, inovacijama i kreativnosti.

“Riječ je, prije svega, o tzv. zelenom poslovanju, konceptu zelene ekonomije, koji je u skladu sa konceptom održivog razvoja. Taj novi pristup sa aspekta zelene ekonomije vodi ka većoj konkurentnosti Crne Gore na nemilosrdnom tržištu, na kome treba naći svoje mjesto i izboriti se za poziciju i udio u profitu. To se može postići kroz dugoročno strateško opredjeljenje, uz investicije, dobru organizaciju i odgovornost svih učesnika u lancu društvene reprodukcije”, objašnjava Pejanović.

On smatra da mnoge mjere i akcije koje bi se sprovele s ciljem očuvanja i zaštite životne sredine nijesu složene i skupe, te da mogu doprinijeti boljem tržišnom i finansijskom rezultatu.

“Ovo je posebno važno za Crnu Goru, koja može biti, po mom mišljenju, konkurentna u dvije logično povezane oblasti: proizvodnja hrane i turizam”, kaže Pejanović.

Kada je u pitanju hrana, tj. poljoprivreda, nužno je, po njegovom mišljenju, agrarnim, ruralnim, populacionim i drugim mjerama ekonomske politike revitalizovati selo i vratiti mu tradicionalne i moderne društvene funkcije.

Što se tiče sjevernog regiona Crne Gore, po njegovom mišljenju potrebno je stalno traženje načina da se pruži pomoć ljudima iz ovih ruralnih područja, njihovim malim biznisima, poljoprivredi i srodnim sektorima da iskoriste prednosti prirodnih resursa, bezbjednog pristupa zemljištu i vodama, poboljšavajući prakse upravljanja prirodnim resursima.

“Koncept integralnog ruralnog razvoja i multifunkcionalne poljoprivrede, uz razvoj kreativne industrije i svih oblasti preduzetništva put je razvoja i severnog i svih drugih regiona Crne Gore. Potreban je, dakle, novi koncept razvoja i nova paradigma održivog razvoja. Nastaviti sa poboljšavanjem poljoprivrednih tehnologija i efikasnijih proizvodnih usluga. Potrebno je inicirati povezivanje zainteresovanih strana sa finansijskim servisima. U kontinuitetu tražiti mogućnosti za zapošljavanje i razvoj preduzeća u ruralnim područjima”, poručuje Pejanović.

Crnogorske konkurentske oblasti su, kako ponovo ističe, hrana i turizam, posmatrani u okviru razvoja koncepta održivog razvoja i zelene ekonomije, štiteći u isto vrijeme i unapređujući agro-biodiverzitet kao podršku održivosti ekosistema.

Podijeli: