Eksperti Bernske i Ramsar konvencije pomažu u zaštiti Skadarskog jezera

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović razgovarao je danas o zaštiti Skadarskog jezera sa ekspertskim timom Sekretarijata Bernske i Ramsar konvencije, koji su doputovali sa ciljem pružanja podrške nadležnim državnim organima u razmatranju smjernica i preporuka, kao i pomoći u identifikovanju i implementaciji najadekvatnijih mjera očuvanja za područje Skadarskog jezera i njegove flore i faune, u skladu sa međunarodnim kriterijumima dvije konvencije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, ekspertsku misiju Bernske i Ramsar konvencije, koja boravi u Crnoj Gori od 12. do 14. juna, čine nezavisni ekspert Goran Gugić, Tobias Salathé-Ramsar Konvencija i Gianluca Silvestrini-Bernska Konvencija.

Radulović je zadovoljan što je Ministarstvo na čijem je čelu dobilo priliku da ugosti predstavnike ekspertske misije, te je sa sagovornicima razmotrio pitanja zaštite, očuvanja i održivog razvoja Skadarskog jezera.

“Tokom posjete našoj zemlji, članovi ekspertske misije posjetiće Skadarsko jezero. Takođe, baviće se i područjima od posebnog interesa za očuvanje, odnosno potencijalnim Emerald i NATURA 2000 područjima, oblastima u kojima su ponudili i tehničku pomoć Crnoj Gori”, ističu u Ministarstvu.

Crna Gora je kao odgovorna članica Bernske konvencije o zaštiti divljih vrsta i prirodnih staništa i Ramsar konvencije o vlažnim staništima, preko Ministarstva održivog razvoja i turizma, prihvatila posjetu eksperata ovom lokalitetu, tokom koje će oni održati niz sastanaka.

Kako je najavljeno, u okviru posjete Skadarskom jezeru, ekspertski tim sastaće se i sa predstavnicima Javnog preduzeća za nacionalne parkove, predstavnicima Delegacije Evropske unije i nevladinog sektora.

Ž.N.

Podijeli: