Ekovill Orjen – projekat razvoja hercegnovskog zaleđa

Agencija za zaštitu Orjena predala je na konkurs dodjele mini grantova projekat pod nazivom „EKOVILL ORJEN“. Predmet projekta je razvoj i unaprijeđenje saradnje upravljača Parka prirode Orjen sa lokalnom zajednicom radi održivosti prirodnih resursa Orjena.

Kako objašnjava direktorica Agencije, Milja Vitorović riječ je o projektu ruralnog razvoja zaštićenog područja i kontaktnih sela u zaleđu Herceg Novog.

“Projekat smo interno nazvali „Između planine i mora“, gdje se i nalaze naša sela, odnosno naša ciljna grupa, a to su krajnji korisnici. Cilj nam je da što više uključimo mještane u naš rad, odnosno da iskoristimo sve njihove usložne djelatnosti i proizvodnju, to jeste da ih direktno uključimo u našu turističku ponudu”, objašnjava ona.

Svjetski turistički trendovi su se promijenili, pa danas ljudi sa Zapada tokom odmora kombinuju plažu i planinu, odnosno boravak u prirodi, u čemu i leži šansa da se Herceg Novi plasira na svjetsko turističko tržište.

Turizam bi trebalo da bude samo poluga za razvoj ostalih grana privrede, poput poljoprivrede i stočarstva, smatra Vitorović, jer je godinama ruralni razvoj bio u drugom planu iako su ulagana sredstva iz evropskih fondova.

“Ovaj projekat, iako dosta skroman, biće dobra odskočna daska za formiranje jakog klastera u našem zaleđu, gdje će biti uključen najveći dio mještana, koji se bave poljoprivredom, stočarstvom odnosno proizvodnjom mliječnih i mesnih proizvoda, sakupljanjem ljekovitog bilja i bobičastog voća za pravljenje sokova, slatkog i slično”, kazala je Vitorović.

Pored toga što će projekat unaprijediti ruralni razvoj, predstavlja šansu da se afirmišu i profesionalno razvijaju žene koje žive u zaleđu.

Projekat bi trebalo da riješi i problem nepovezanosti pružaoca ugostiteljskih usluga u zaleđu i lokalnih malih preduzeća. Postojeće udruženje privatnih vlasnika šume i poljoprivrednika, sa malim brojem članova, biće prošireno na četiri ogranka, koja će objediniti šumarstvo, poljoprivredu, stočarstvo i tradicionalne zanate pravljenja suvenira.

Vitorović informiše da je Agencija, u okviru projekta, konkurisala za mini grant u visini od 10 hiljada eura, koje će poslužiti za nabavku materijala i početak rada udruženja.

“Plan je da se ti ljudi uključe u našu turističku ponudu, da se njihovi proizvodi plasiraju na našim pozicijama u zaštićenom području. Kroz projekat planirana je, pred sezonu, izgradnja jednog eko kutka u okviru našeg Informativno-edukativnog centra na Vrbanju, gdje ćemo plasirati te prve proizvode, suvenire i suvenire od upotrebne vrijednosti”, objašnjava Vitorović.

Edukacija u projektu trajaće osam mjeseci, a predviđena je realizacija nekoliko radionica i prezentacija. Najveći dio posla biće urađen pred ljetnju sezonu, a nakon sezone planirana je i analiza urađenog posla i postignutih rezultata.

Lokalna turistička organizacija će pružiti osnovne informacije o potražnji turista, odnosno o tome kakvi suveniri prolaze, u kom obliku i količini, kao i kakav smještaj turisti biraju.

Poziv je otvoren za sve zainteresovane, a u fokusu su žene, napominje Vitorović i dodaje da u udruženje mogu da se uključe svi koji žele da doprinesu i voljni da se angažuju, jer mogu postati članovi savjetodavnog tijela i uticati na buduće odluke koje donosi upravljač u projektu.

Podijeli: