Dobra saradnja Crne Gore i Austrije u oblasti kulture

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović i Ana Janković, ambasadorka Republike Austrije u Crnoj Gori razgovarali su juče na Cetinju o saradnji u oblasti kulture između dvije zemlje.

Ambasadorka Janković je ocijenila da u ovoj oblasti postoji dinamična saradnja, ali i da je Republika Austrija zainteresovana za njeno dalje snaženje i sprovođenje zajedničkih aktivnosti i projekata.

Kao posebno važno pitanje ministar Bogdanović je istakao potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara između Ministarstva kulture Crne Gore i Arheološkog instituta Republike Austrije, čiji je tekst usaglašen.

Kako su naglasili sagovornici, navedeni dokument će predvidjeti realizaciju zajedničkih projekata koji su bazirani na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sa posebnim akcentom na austrougarske fortifikacije u Crnoj Gori.

Najavljena je i posjeta predstavnika ministarstava kulture, nauke i prosvjete Republike Austrije Crnoj Gori, koja je planirana za novembar ove godine, a tokom koje će predstavnici dvije zemlje u direktnoj komunikaciji definisati najznačajnije aktivnosti saradnje u navedenim oblastima.

Sagovornici su razgovarali o razmjeni u oblasti savremenog stvaralaštva i posebno istakli mogućnosti za saradnju u oblasti filmske industrije.

Podijeli: