Diplomatski brifing u cilju promocije crnogorskih investicionih i biznis potencijala

Ministarstvo vanjskih poslova organizovalo je danas diplomatski brifing na temu crnogorske ekonomske diplomatije sa fokusom na prvu prezentaciju dokumenta o poslovnim i investicionim prilikama u Crnoj Gori Montenegro Investment and Business Opportunities – MIBO.

Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova ambasador Zoran Janković je istakao da MIBO predstavlja doprinos modelu integrisane ekonomske diplomatije kojem je Vlada Crne Gore posvećena od 2013. godine, kada je uz uspostavljanje Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju, Ministarstvo vanjskih poslova poslalo snažan signal privatnom sektoru u našoj državi, kao i potencijalnim investicionim partnerima u inostranstvu da je Ministarstvo i diplomatsko konzularna mreža Crne Gore otvorena za poslovnu zajednicu.

Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova kreirao je MIBO kao sveoubuhvatnu platformu koja sadrži sve činjenice o poslovanju u Crnoj Gori. MIBO je dokument koji prezentuje mogućnosti za ulaganje u Crnu Goru promovišući je kao privlačnu investicionu i biznis destinaciju. Pored isticanja atraktivnosti poslovanja u Crnoj Gori i prezentacije programa za stimulisanje poslovnog ambijenta, u prvom dijelu MIBO sadrži aktuelne makroekonomske pokazatelje, detalje o poreskom sistemu i olakšicama koji se nude investitorima, uputstva za registraciju kompanija u Crnoj Gori, kao i spisak prioritetnih infrastrukturnih projekata i projekata iz plana privatizacije Vlade Crne Gore. Dokument sadrži sektorsku analizu investicionih i biznis mogućnosti za 13 oblasti od ključnog značaja za ekonomski rast Crne Gore, između ostalog za saobraćaj, zdravstvo, energetiku, prerađivačku industriju, turizam, poljoprivredu, zašititu životne sredine, istraživanje i razvoj, informacione tehnologije i kulturno nasleđe.

Značaj MIBO-a ogleda se u tome da nudi diversifikovane opcije za sve vrste investitora i investicija, od ulaganja u kapitalne projekte kao što je izgradnja autoputa i uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije, do investicija manjeg obima u prerađivačkom sektoru ili filmskoj industriji.

Brifingu su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih finansijskih institucija, biznis zajednice, počasni konzuli u Crnoj Gori, kao i predstavnici resora i institucija koje se bave promocijom i privlačenjem investicija.

Podijeli: