Dijaspori omogućiti pravo glasa u Crnoj Gori

Savjet za saradnju sa dijasporom i isljenicima iniciraće izmjenu izbornog zakonodavstva, kako bi zainteresovanim pripadnicima dijaspore bilo omogućeno ostvarivanje biračkog prava u Crnoj Gori, saopštila je Uprava za dijasporu.

Naime, Savjet za saradnju sa dijasporom održao je redovnu sjednicu, na kojoj su razmatrana brojna pitanja od interesa za dijasporu.

Teme ovogodišnje sjednice, kako navode, bile su pokretanje inicijative za liberalizaciju uslova sticanja crnogorskog državljanstva za potomke iseljenika iz Crne Gore, kao i inicijativa za potpisivanje bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu s zemljama u kojima Crna Gora ima brojnu dijasporu, omogućivanje ostvarivanja biračkog prava pripadnicima dijaspore koji posjeduju crnogorsko državljanstvo.

Bilo je riječi o predlozima za očuvanje identiteta u iseljeničkim sredinama, prije svega kroz organizaciju dopunske nastave, ali i osnivanje kulturnih centara i organizaciju kulturnih manifestacija.

Crnogorsko državljanstvo

Navode da je pitanje sticanja, ali i zadržavanja crnogorskog državljanstva, u vrhu interesovanja pripadnika dijaspore i naših iseljenika.

„Zakon o crnogorskom državljanstvu prilično je restriktivan u pogledu uslova za sticanje crnogorskog državljanstva za potomke iseljenika iz Crne Gore. S druge strane, brojni iseljenici, rođeni u Crnoj Gori, po sili zakona izgubili su crnogorsko državljanstvo zbog sticanja državljanstva u zemljama u kojima žive i rade“, kazali su iz Savjeta.

Savjet se zahvalio svim pojedincima, udruženjima i organizacijama naše dijaspore i naših iseljenika u svijetu, koji su proteklih mjeseci pokazali visoko humanu spremnost da nadležnim organima, medicinskoj struci, kao i građanima Crne Gore istinski i nesebično pomognu u borbi za sprečavanje širenja virusa COVID 19.

Ovakvom politikom, dalje navode, Crna Gora gubi šansu da očuva identitet svoje dijaspore, naročito druge i treće generacije, koja nije rođena u Crnoj Gori, a za koju je posjedovanje crnogorskog državljanstva najbitnija i najčvršća veza sa zemljom porijekla.

„Ovakvom politikom gubimo i svoju staru dijasporu u zemljama Latinske, ali i Sjeverne Amerike i Turske. Moramo biti svjesni da Crna Gora, kao samostalna i međunarodno priznata država, nije zemlja samo svojih građana, već je i matična zemlja njenih iseljenika“, navodi se u saopštenju.

Inicijativa za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika

Savjet će, kako su istakli, pokrenuti inicijativu za izmjenu izbornog zakonodavstva na način koji će omogućiti ostvarivanje biračkog prava zainteresovanim pripadnicima dijaspore.

„Vjerujemo da će rješavanje ovog pitanja zahtijevati vrijeme, ali smatramo da je obaveza Savjeta da ukaže da bi omogućavanja biračkog prava pripadnicima dijaspore ojačalo i osnažilo vezu dijaspore sa Crnom Gorom. Dijaspora nema ambiciju da kreira život onima koji žive u Crnoj Gori. Savjet je stoga i odlučio da se ova incijativa postavi na najširi način i da ostavi mogućnost onima koji su u poziciji da donose i mijenjaju ovaj zakon za iznalaženja modela glasanja dijaspore, a na osnovu komparativne prakse“, navode iz Savjeta.

Očuvanje identiteta i jačanje pripadnosti Crnoj Gori

Savjet, saopšteno je, ukazuje na značaj očuvanja identiteta, jezika, kulture i tradicije među pripadnicima dijaspore širom svijeta i potrebu za aktivnijim odnosom nadležnih državnih organa i institucija prema pitanjima i potrebama dijaspore u ovom dijelu.

Crnogorska dijaspora, kako je saopšteno, podržava aktuelni kurs državne politike Crne Gore. , koji je usmjeren prema daljnjem jačanju partnerstva sa prijateljskim državama u okviru punopravnog članstva u NATO i uspješnom nastavku procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju. Osuđuju, kako kažu, sve velikodržavne ideologije umjerene na narušavanje stabilnosti, građanskog mira, sekularnosti, nezavisnosti, integriteta, međunarodnopravnog subjektiviteta i suvereniteta Crne Gore.

„U tom smislu Savjet će se pisanim putem obratiti Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu kulture i Ministarstvu vanjskih poslova. Ove bi visoke adrese, u saradnji s Upravom za dijasporu, mogle na odlučijući način uticati na kreiranje jasne i provodive državne politike očuvanja identiteta i zaustavljanja asimilacije naših zajednica, posebno u zemljama regiona“, navodi se u saopštenju.

Unapređenje naučne saradnje i privrednog partnerstva

Savjet ukazuje na stručni, naučni i ekonomski potencijal koji dijaspora može imati za Crnu Goru.

„Nadležne državne institucije, moraju se ozbiljnije pozabaviti dijasporom kao kopčom sa stručnim i naučnim znanjima koje koriste razvijene zemlje, a koji su neminovno neophodne u budućem razvoju Crne Gore, ali i prepoznati ekonomski potencijal i mogućnost privredne saradnje sa dijasporom“, navodi se u saopštenju.

Podijeli: