Crna Gora ima potencijal da ljetnja sezona bude uspješna

Crna Gora ima potencijal da ljetnja sezona bude uspješna i da ostvari veće prihode, saopšteno je na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG).

Foto: PKCG

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, koji je prisustvovao sjednici, kazao je da turizam predstavlja snagu i stratešku granu Crne Gore, a da je zadatak Ministarstva kojim rukovodi da doprinese tome da turistička sezona bude bolja i ostvari veće prihode.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, istakao da je cilj Vlade i Ministarstva da uklone što više biznis barijera i turističkim poslenicima omoguće da rade bolje i više.

„Hajde da budemo bolji jer imamo potencijala. Ova država može imati veći prihod nego što je bio 2019. godine i moj i zadatak svih nas jeste da djelujemo sinergijski“, rekao je Đurović.

Prema njegovim riječima, ohrabruje dobra predsezona, ali je ovo kritičan period jer se glavna sezona mora dobro pripremiti.

„Moramo da smanjimo buku i imamo čistija kupališta i šetališta. Treba da ostvarujemo male pobjede, jer će njihov zbir dovesti do velikih i percepcije da smo napravili iskorak u pripremi glavne turističke sezone“, poručio je Đurović.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, kazala je da su problemi sa kojima se turzam svake godine suočava buka, nesređene plaže, te nedostatak radne snage.

„Insistiramo na promjeni zakona kako bi se uvela kategorija stalnog sezonskog radnika. Service charge je takođe kategorija koja se mora uvesti u zakonodavstvo, kako bi zadržali i stimulisali radnu snagu“, kazala je Drakić.

Kategorija service charge predstavlja naknadu za uslugu, koja bi se obračunavala u određenom procentu na iznos fiskalnog računa.

Sredstva sa te pozije bi se koristila isključivo za uvećanje zarade zaposlenih, što bi se dodatno preciziralo internim aktima.

Poslodavci bi imali pravo izbora da li žele da koriste ovu opciju, a sve treba definisati kroz poseban poreski tretman i zakonodavni okvir da bi koristi imali i država i zaposleni.

Predstavnik preduzeća Lipska pećina, Tomo Knežević, kazao je da service charge potreban, jer nemamo dovoljno radne snage, a moramo da vratimo ljude turizmu.

Knežević smatra i da je nephodna fiskalna strategija u turzimu, kako se stope poreza ne bi mijenjale ad hoc, već bile predvidljive.

Đurović je u odgovoru na Kneževićevu diskusiju kazao da postoje razlozi za i protiv uvođenja service charge, jer treba imati u vidu da se time povećava i cijena usluga za domaćeg gosta, a ne samo za turistu.

On je tražio da PKCG uputi Ministarstvu usaglašeni predlog na ovu temu, koji će objediniti zajednički interes turističke privrede.

Predsjednik Odbora, Ranko Jovović, istakao je da doprinos turizma bruto domaćem proizvodu (BDP) kontinuirano raste i da ima multiplikativni efekat na druge privredne grane, povećanje standarda i zaposlenost.

On je apelovao da se nađe rješenje kako bi se tranzitni gosti upućivali na alternativne puteve, te time doprinijelo rasterećenju glavnih saobraćajnica.

Novoizabrani državni sekretar za turizam, Damir Davidović, raduje se nastavku saradnje sa turističkim poslenicima na rješavanju izazova u ovom sektoru, kako bi se sva otvorena pitanja riješila brže i efikasnije, a privreda bila što manje opterećena.

„Generalno je veliki problem komunalni red i svi zajedno moramo da reaguemo i apelujemo na lokalne samouprave da naša turistička destinacija bude čista“, kazao je Davidović.

Privrednici su tražili da se značajno poveća budžet Nacionalne turističke organizacije (NTO), sa čim je saglasan i Đurović, ističući da to ne bi predstavljalo trošak, već ulaganje u promociju naše destinacije na svjetskim tržištima.

„Budžet za NTO će naredne godine biti višestruko veći“, poručio je Đurović.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, kazala je da su ove godine imali na raspolaganju 300 hiljada EUR za promociju Crne Gore na svim tržištima, te da je u njihovom fokusu bilo uvezivanje privrede.

„Zadovoljni smo bukingom, imamo dobre najave dolazaka iz Zapadne i Srednje Evrope, a u zemlji trenutno boravi oko 33 hiljade turista, što je skoro tri puta više nego prošle godine“, precizirala je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, Izrael je tržište sa odličnim bukingom ove godine i preko dvije agencije se očekuje dolazak većeg broja turista, te charter linije sa svakodnevnim letovima iz ove države.

Privrednici smatraju da bi dobro rješenje bilo uvođenje privremene dozvole za rad stranca, odnosno sezonskih radnika, koju bi dobijali prilikom podnošenja prijave u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Sekretarka Odbora Sanja Marković istakla je da privremena dozvola za rad stranaca predstavlja dugogodišnje zalaganje turističkih poslenika, te da bi narednu turističku sezonu trebalo dočekati sa izmijenjenom zakonskom regulativom u ovoj oblasti.

Načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u MUP-u, Dragan Dašić, kazao je da naš zakon ne prepoznaje privremenu dozvolu, pa je potrebna dopuna ili izmjena regulative.

Privrednici su, između ostalog, tokom diskusije poručili da je neophodno izmijeniti kategorizaciju hotela jer, kako su naveli, nijesu svi objekti sa četiri zvjezdice isti.

Oni su apelovali i da se nađe rješenje za uvođenje radne nedjelje tokom trajanja sezone, o čemu će se diskutovati sa predstavnicima sindikata i Vlade u narednom periodu.

Podijeli: