Četiri budvanska investitora grade 150 apartmana u Bečićima

Budvani Branko Kažanegra i Sofija Kaluđerović kao i kompanije Casa al Mare i Stublina izgradiće u Bečićima, u blizini obale mora, apartmanski kompleks, koji se sastoji od četiri objekta, 150 apartmana. Ukupna površina kompleksa je 14,3 hiljade kvadrata, a u okviru objekata su predviđeni bazeni i bazenske plaže.

Budvanska kompanija Casa al Mare bavi se izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada. Osnivači ove firme su Saša Davidović i Miodrag Labović. Osnivač budvanskog preduzeća Stublina je srpsko preduzeće za promet i proizvodnju Stublina iz Stojnika.

Apartmanski objekat, koji zauzima najveći dio urbanističke parcele, smješten je u jugozapadnom i zapadnom dijelu. Poslovni prostori su organizovani u sjevernom dijelu, dok su južni projektovani kao apartmanske jedinice sa orijentacijom prema bazenu i bazenskoj plaži.

Ova etaža ima dominantnu visinu sa završnim vijencem i ozelenjenim ravnim krovom. Ovaj objekat će imati prizemlje, devet spratova, 75 apartmana i dvije podzemne etaže, u kojima će biti smještena garaža. Ukupna bruto površina ovog objekta je 4.572 kvadrata. U prizemlju će se, pored zajedničkih prostorija, nalaziti recepcija, poslovni prostori i četiri apartmana. Na prvom spratu biće devet apartmana, kao i na tipskim etažama od drugog do sedmog sprata.

Objekat se završava sa šest apartmana na osmoj etaži i tri na devetoj. U okviru objekta će se nalaziti 83 garažna mjesta.

Drugi apartmanski objekat će imati 24 apartmana, prizemlje i šest spratova i dva nivoa podzemnih garaža, sa 26 garažnih mjesta. Ukupna bruto površina ovog objekta je 1.480,68 kvadrata.

Pored ugostiteljskog sadržaja i recepcije, koji su orjentisani prema prilaznom putu, prizemlje sadrži i tri apartmana orjentisana prema bazenu i susjednom objektu C. Na naredne tri etaže se nalaze po četiri apartmana, a na zadnje tri po tri apartmanske jedinice. Kao i kod susjednih objekata, bazen i bazenska plaža je za 1,2 metra spuštena u odnosu na kotu prizemlja.

U okviru trećeg objekta biće osam apartmana, podzemna garaža, prizemlje i četiri sprata. Objekat će imati devet garažnih mjesta, a ukupna bruto površina ovog objekta je 567,7 kvadrata.

Četvrti apartmanski objekat će imati dvije podzemne etaže, prizemlje i osam spratova. Imaće 43 apartmana i 48 parking mjesta. Ukupna površina ovog objekta je 3.279 kvadrata.

Sa južne strane se nalazi bazen trapezoidnog oblika koji je u nivou prizemlja, kao i na koti prizemlja i bazena susjednog objekta C. U prizemlju je ulaz u objekat sa recepcijom, kafe-restoran sa malom kuhinjom i barom, dok se na prvom, drugom i trećem spratu nalazi po sedam apartmana.

Na četvrtom, petom i šestom su po šest apartmana, a na sedmom i osmom po dva apartmana. Svi apartmani imaju terase sa pogledom na more. Na bočnim apartmanima djelovi terasa su pokriveni zelenilom. Na krovu su predviđeni solarni paneli za toplu vodu.

Podijeli: