BUDIMIR ŠEGRT POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU U OKVIRU PRIPREMA ZA STUPANJE NA DUŽNOST AMBASADORA CRNE GORE U R. POLJSKOJ

U okviru priprema za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj, Upravu za dijasporu je 6. novembra 2018. godine posjetio Budimir Šegrt. Sa njim je ovom prilikom razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Ističući odlične međudržavne odnose R. Poljske i Crne Gore, Šegrt je naveo da će se tokom svog predstojećeg mandata angažovati na pronalaženju novih vidova saradnje dvije zemlje, promociji i zaštiti interesa naše države, kao i definisanju pravog stanja naše dijaspore u R. Poljskoj.

Razgovarajući o značaju naše dijaspore, direktor Mitrović je informisao o trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu i mjerama koje matična država ispunjava na planu saradnje sa svojim iseljeništvom. Dodatno, Mitrović je govorio o brojnim obavezama koje proističu iz nedavno usvojenog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, Javnom pozivu organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, usvajanju zakonom propisanih podzakonskih akata, kao i o planiranim aktivnostima u cilju intenziviranja saradnje svih udruženja sa matičnom državom.

Na sastanku je bilo riječi o činjenici da Uprava za dijasporu ne posjeduje informaciju o tačnom broju naših iseljenika u R. Poljskoj, kao i da na ovom području ne postoji zvanično registrovano udruženje. Zajednički je dogovoreno da se, u narednom periodu, pronađe rješenje za afirmaciju pojedinaca iz reda naših iseljenika u R. Poljskoj koji baštine crnogorske vrijednosti i koji bi, u cilju očuvanja crnogorske tradicije i kulture, formirali zvanična udruženja.

Podijeli: