Auto-put i pruga Bar-Beograd strateški značajni za Crnu Goru i Srbiju

Projekti auto-puta Bar-Boljare-Beograd i željezničke pruge Bar-Vrbnica-Beograd prvi su na listi strateški značajnih i za Crnu Goru i za Srbiju, saopšteno je danas iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, nakon što je u Beogradu održan prvi sastanak Koordinacionog i Operativnog tima na realizaciji infrastrukturnih projekata vlada dvije zemlje.

U Ministarstvu ističu da će se lista značajnih projekata, koja je danas otvorena, po potrebi proširivati i sa ostalim resorima/projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture i usluga.

“Za realizaciju navedenih projekata potrebno je unaprijediti saradnju u cilju osiguranja zajedničkog nastupa prema trećim zainteresovanim stranama-finansijerima, izvođačima radova, konsultantima”, navode u Ministarstvu.

Kako dodaju, predstavnici crnogorske i srpske delegacije su razmijenili detaljne informacije o tekućim i planiranim aktivnostima, a poseban akcenat stavljen je na projekat auto-puta Beograd-Južni Jadran.

“Kolege iz resornog ministarstva Srbije su informisale crnogorsku delegaciju da je u toku izrada i Prostornog plana posebne namjene za regiju u kojoj je planirana trasa auto-puta od Požege do granice sa Crnom Gorom. Takođe, dogovoreno je da do kraja sedmice Operativni timovi elektronski razmijene raspoloživu studijsku i tehničku dokumentaciju, sa fokusom na do sada urađenu projektnu dokumentaciju i podloge na kojima je rađena”, ističe se u saopštenju.

Tokom susreta je razmatrano i kako što kvalitetnije predstaviti projekte, u susret Trećem sastanku ministara saobraćaja Kine i zemalja centralne i Istočne Evrope, koji će se održati 16. i 17. oktobra u Beogradu.

“Cilj Operativnih timova je da do tog perioda obiđu teren, pripreme podlogu i odrede lokacijski tačku spajanja trase auto-puta Beograd-Bar (Južni Jadran) i na taj način se stvore preduslovi za potpisivanje određenog sporazuma za kontaktnu tačku između Crne Gore i Srbije, čime će dodatno otvoriti mogućnosti za prekograničnu saradnju”, naglašavaju u Ministarstvu.

Crnogorsku delegaciju predvodila je državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković, dok su srpsku delegaciju predvodili državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Miodrag Poledica i Aleksandra Damjanović.

Koordinacioni i Operativni tim formirani su u skladu sa Memorandumom o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između vlada Crne Gore i Srbije, koji su 23. jula potpisali ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

Podijeli: