Arhitektonski konkurs rješenje za šetalište u Budvi

Međunarodni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rješenje šetališta u Budvi može biti novi impuls uobličavanja urbanizacije i izgleda grada, zaključeno je na panelu koji je na ovu temu organizovan na festivalu investicija FREI u Budvi.

Na panelu su govororili Dušan Vuksanović, glavni državni arhitekta, Ana Samardžić, glavni gradski arhitekta Budve, Slobodan Bobo Mitrović, arhitekta, Veljko Radulović, profesor Arhitektonskog fakulteta i Dragan Marković, pomoćnik direktora JP Morsko dobro.

Vuksanović je naglasio da je osnovni cilj realizacije projekta šetališta, koje bi trebalo da bude rađeno kao promenada karakteristična za primorsko mediteransko naselje, „pješačka komunikacija“.

Aspekti koji će biti uzeti u obzir su prvenstveno funkcionalni, urbani, sociološki, inženjerski i arhitektonski. Funkcionalni aspekti su uređeni tokovi pješačkih komunikacija i fizičko povezivanje sadržaja i fizičkih struktura.

Očuvanje i potencijalna obnova plaža, uzimajući u obzir djelovanje mora u susretu sa obalom i plažom, bitni su inženjerski aspekti na koje se mora računati. Vuksanović je istakao da će arhitektonsi aspekti uzeti u obzir oblikovne elemente, materijale i dizajn materijala.

Panelisti su se saglasili da je javni razgovor na ovu temu veoma značajan i da je arhitektonski konkurs instrument za dolazak do optimalnog rješenja za šetalište koje treba biti dominantna urbana tačka Budve.

Takođe, naglašeno je da će, pored arhitekture i estetike, funkcionalnost šetališta biti jedna od glavnih polaznih tačaka za konkurs.

Podijeli: