Za reformu u oblasti turizma potrebna veća odgovornost svih aktera

Državni sekretar u Ministarstvu održivog i turizma Damir Davidović smatra da se za veće prihode od turizma prvenstveno treba boriti kvalitetom koji se pruža, a potom u manjoj mjeri cjenovnom politikom koja uvijek mora biti promišljena. Smatra da je za reformu u oblasti turizma potrebna veća odgovornost svih aktera i svjesnost da je potrebno raditi kako na posebnostima ponude tako i na ukupnom unapređenju sistema funkcionisanja i promocije.

“Kada pogledamo crnogorsku turističku ponudu od nezavisnosti do danas, svjedoci smo da je ona znatno napredovala, a prihodi od turizma, kao rezultat toga, tri puta su veći. Uvjeren sam da prostora za još znatniji rast prihoda ima sa svim pozitivnim aspektima koje nam to donosi”, rekao je Davidović za Dan.

On ističe da je na prvom mjestu, nastavak investicionog ciklusa u turizmu i stvaranje novih radnih mjesta, nastavak unapređenja ponude, snažnija promocija, posebno na zapadnoevropskim tržištima.

“Predstoji nam jasno snimanje ukupne ponude i njena ozbiljna inventarizacija i standardizacija. Turista koji dolazi u Crnu Goru mora jasno da zna šta dobija za novac koji je platio i te usluge mu moraju biti izvršene onako kako su i promovisane. To je nabolji put da se zadovoljni turisti vrate i naredne godine i da nas preporuče kao destinaciju. Standardizacija ponude olakšava i upravljanje destinacijom kako na lokalnom tako i državnom nivou, te smanjuje mogućnost nelojalne konkurencije. Prioritet svakako ostaje i stvaranje dovoljnog broja kadrova koji mogu da pokriju sve izraženiju tražnju poslodavaca u ovom sektoru, jer je kvalitetna radna snaga jedan od stubova održivog razvoja turizma”, kazao je on.

Davidović smatra da Crna Gora treba da težo unapređenju kvaliteta i saglasno tome realnom povećanju cijena koje, osim želje za većim prihodima, moraju uvijek da uzmu u obzir i pristup održivosti.

“Nerealno povećanje cijena u jednoj sezoni je nešto što može znatno da ugrozi odvijanje naredne turističke sezone, posebno u svjetlu oporavka drugih snažnih mediteranskih turističkih destinacija koje su bile u padu prethodnih godina. Sa druge strane, djelimično povećanje cijena određene usluge koju prati znatnije povećanje kvaliteta ili obogaćivanje onoga što se nudi turistima je nešto čemu treba da težimo”, ocijenio je on.

Odgovarajući na pitanje koje su to mjere za koje smatra da predstavljaju prioritet kako bi se poboljšao kvalitet turističke ponude Davidović je istakao da je na prvom mjestu unapređenje kvaliteta smještajnih kapaciteta i obogaćivanje ponude, posebno u periodu predsezone i postsezone.

“Kada govorimo o prvom uslovu vjerujem da u kolektivnom smještaju ostvarujemo znatan napredak i najbolja potvrda toga jeste otvaranje novih hotela, kako u okviru velikih investicionih projekata, tako i velikog broja manjih hotela koji se izdvajaju svojom ponudom. Sa druge strane, obogaćivanje ponude u periodu pred i postsezone, uz adekvatnu promociju, ima veliki značaj za privlačenje gostiju u cilju produžetka turističke sezone. Vlada je to prepoznala, i kroz podsticajne mjere ove godine dala je poseban značaj manifestacijama koje se organizuju u ovom periodu. Potvrda ovog opredjeljenja Vlade jeste i činjenica da je najveći festival u Crnoj Gori, Sea Danc”, pomjeren iz sredine jula za kraj avgusta i početak septembra”, naglasio je on.

Podijeli: