U Crnoj Gori 204 hotela visoke kategorije

Prema trenutnoj evidenciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, u Crnoj Gori ima 453 hotela sa ukupnim kapacitetom od 43.639 ležaja. Od toga je 55 odsto hotela sa četiri i pet zvjezdica, što je premašen plan Strategije razvoja turizma koja je donesena za period od 2008. do 2020. godine. Samo u ovoj godini, kako su istakli za Pobjedu, otvoreno je 38 hotela visoke kategorije, a u planujejoš znatan broj projekata.

Kako su napomenuli iz ovog resora, kroz postupak kategorizacije ostvaruje se jedan od ciljeva Vlade Crne Gore, koji se odnosi na stvaranje uslova za poboljšanje stanja i podizanje nivoa kvaliteta ugostiteljskih kapaciteta, čime ujedno i doprinosi povećanju turističkog prometa i zadovoljavanju zahtjeva gostiju.

Jedna od ključnih mjera definisanih u Agendi reformi u oblasti turizma (usvojena 2013. godine) je razvoj novih i unapređenje postojećih smještajnih kapaciteta, a najvažnija prepoznata aktivnost u tom pravcu je definisanje modela podsticanja izgradnje hotela sa pet i četiri zvjezdice.

“Trenutno u Crnoj Gori posluje 25 hotela kategorije pet zvjezdica, 179 hotela sa četiri zvjezdice, dok se preostali broj hotela odnosi na kategorije od jedne do tri zvjezdice”, kazali su iz Ministarstva turizma.

Iz ovog resora objašnjavaju da se u analizama trenutnog stanja strukture hotela u odnosu na planirano mora imati u vidu činjenica da se sa realizacijom Strategije, koja je donesena krajem 2008, započelo u periodu kada je nastupila višegodišnja svjetska ekonomska kriza, koja se negativno odrazila na investicione projekte i u Crnoj Gori.

“Međutim, i pored takvog ambijenta implementacije Strategije iskazujemo naše zadovoljstvo trenutnom strukturom hotelskih objekata, prema kojoj ležajevi u hotelima sa četiri i pet zvjezdica čine 55,74 odsto ukupnog broja ležajeva u svim hotelima, što premašuje udio koji je planiran Strategijom i koji iznosi 51,25 odsto”, kazali su iz MORT-a.

Kako su dodali, unapređenjem kvaliteta ponude u hotelima i ostalim ugostiteljskim objektima realizuje se strateški cilj razvoja turizma u Crnoj Gori, koji se ogleda u uspostavljanju visokokvalitetne, cjelogodišnje turističke ponude.

“U tom smislu, posebna pažnja Vlade usmjerena je ka stvaranju uslova za podsticaj razvoja hotelijerstva, kao najvažnijeg segmenta turističkog proizvoda, a koji upravo omogućava da se ostvaruje ponuda tokom cijele godine”, naglašavaju iz Ministarstva turizma i održivog razvoja.

Izgradnja hotelskih kapaciteta se nastavlja pa je u postupku izgradnje još znatan broj projekata.

“Ne možemo sa sigurnošću reći da li će njihovi kapaciteti biti stavljeni u funkciju do kraja tekuće godine, ali važno je istaći da je samo u ovoj godini zaključno sa avgustom otvoreno 38 novih hotela, sa ukupno 3.000 ležaja i da su pitanju pretežno hoteli visoke kategorije četiri i pet zvjezdica”, kazali su iz Ministarstva turizma i održivog razvoja.

Što se tiče same kategorizacije u cilju podizanja nivoa konkurentnosti crnogorskog turističkog proizvoda, kao i radi stvaranja uslova za produženje trajanja turističke sezone, Ministarstvo već duži period realizuje projekat utvrđivanja, unapređenja i praćenja nivoa kvaliteta, prvenstveno hotelskih, ali i ostalih ugostiteljskih kapaciteta kroz postupak njihove kategorizacije.

Komisija Ministarstva turizma kategoriše ugostiteljske objekte za koje ovaj resor donosi rješenje o odobrenju za rad.

“Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata nakon uredno dostavljenog zahtjeva sprovodi postupak kategorizacije i dodjeljuje kategoriju u zavisnosti od uređenja, opreme i održavanja objekata, vrste i kvaliteta usluga i drugih kriterijuma za kategorizaciju, u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, Zakonom o opštem upravnom postupku, koji se kategorišu od jedne do pet zvjezdica. Normativi u pravilniku zasnovani su na međunarodnim standardima kategorizacije hotela”, objasnili su iz MORT-a.

Zadatak Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata je da se u samom postupku kategorizacije utvrdi stanje u kojem se nalazi objekat, nivo opremljenosti i usluge koju pruža, dakle ukupan kvalitet turističke ponude ugostiteljskih objekata.

Kategorizacija ugostiteljskih objekata vrši se svake tri godine.

Podijeli: